Najzdrowsze miejsce w internecie

Oramorph O.D.

Spis treści

Oramorph O.D. - skład

1 kaps. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg, 40 mg, 60 mg, 120 mg lub 200 mg siarczanu morfiny.

Oramorph O.D. - działanie

Agonista receptorów opioidowych (silny agonista receptorów mi, słabszy kappa i delta) o silnym działaniu przeciwbólowym, psychodysleptycznym (sedatywnym lub euforyzującym), kurczącym mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych. Zwęża źrenice, nasila uwalnianie hormonu antydiuretycznego, obniża temperaturę ciała i pobudliwość ośrodka oddechowego, działa przeciwkaszlowo, zwiększa stężenie histaminy we krwi. Przenika przez łożysko, hamuje czynność skurczową macicy, przenika do mleka matki. Po podaniu doustnym lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje zazwyczaj po około 5 h od podania. Około 30% leku wiąże się z białkami osocza. Morfina jest metabolizowana w wątrobie, głównie na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym do 3-glukuronianu morfiny i 6-glukuronianu morfiny. Metabolity wydalane są głównie z moczem i w niewielkiej części z kałem (<10%).

Oramorph O.D. - wskazania

Silny, stały ból przewlekły. Zastosowanie preparatu powinno ograniczać się do podawania pacjentom, którzy są już leczeni preparatami morfiny o natychmiastowym uwalnianiu lub morfiną o przedłużonym uwalnianiu, podawanych 2 razy na dobę.

Oramorph O.D. - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na siarczan morfinę lub pozostałe składniki preparatu. Niewyrównana niewydolność oddechowa. Zespół ostrego brzucha o nieznanej etiologii. Ciężka niewydolność wątroby. Niekontrolowane drgawki. Równoczesne stosowanie leków agonistów i antagonistów morfiny. Równoczesne picie alkoholu oraz stosowanie leków zawierających alkohol. Karmienie piersią, jeśli po porodzie konieczne jest długotrwałe leczenie.

Oramorph O.D. - ostrzeżenia

Nie stosować do doraźnego leczenia bólu, w tym bólu pooperacyjnego. Ostrożnie stosować w: zaburzeniach świadomości, napadach drgawek, chorobach dróg żółciowych, zapaleniu trzustki, rozroście gruczołu krokowego, niewydolności oddechowej, zaburzeniach czynności wątroby lub nerek, przy zwiększonym ciśnieniu śródczaszkowym oraz u osób w podeszłym wieku. Pacjenci z nietolerancją fruktozy, złym wchłanianiem glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania preparatu u dzieci - nie zaleca się stosowania w tej grupie pacjentów.

Oramorph O.D. - ciąża

Nie zaleca się stosowania morfiny podczas ciąży, z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest możliwe alternatywne leczenie bólu, i gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Lek stosowany w końcowym okresie ciąży może prowadzić do depresji oddechowej u noworodka, a stosowany długotrwale - do zespołu odstawienia u noworodka. Morfina przenika do mleka matki, osiągając w nim stężenie większe niż w osoczu matki). Pojedyncze dawki wydają się nie wiązać z ryzykiem dla noworodka; jeśli konieczne jest leczenie kilkudniowe należy czasowo zrezygnować z karmienia piersią.

Oramorph O.D. - efekty uboczne

Bardzo częste (>1/10): nadmierne uspokojenie, depresja ośrodka oddechowego; zmiany nastroju; nudności, suchość w jamie ustnej. Częste (>1/100, <1/10): ból i zawroty głowy; nadmierne podniecenie, dysforia, zaburzenia snu, zmiany aktywności, zaburzenia percepcji, omamy, koszmary nocne; zwężenie źrenic; wymioty, zaparcie, niestrawność, utrata łaknienia; pocenie się, reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka); zaburzenia w oddawaniu moczu. Nieczęste (>1/1000, <1/100) - istotne klinicznie zmiany ciśnienia tętniczego. Rzadkie (>1/10000, <1/1000): zaczerwienienie twarzy, uczucie kołatania serca, hipotensja, bradykardia, tachykardia; podwyższone ciśnienia śródczaszkowego; skurcz oskrzeli; zapalenie trzustki; kolka żółciowa; kolka nerkowa. Bardzo rzadkie (<1/10 000): drżenia i drgania pęczkowe mięśni, drgawki typu padaczkowego; przeczulica bólowa i allodynia (szczególnie przy dużych dawkach); niewyraźne widzenie; duszność; bóle brzucha; wysypka, obrzęk obwodowy; kurcze mięśniowe; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Przy systematycznym stosowaniu lek może powodować zależność lekową (opioidową), przy nagłym odstawieniu - zespół abstynencji. W czasie leczenia występuje zjawisko tolerancji wymagające modyfikowania dawek.

Oramorph O.D. - interakcje

Morfina nasila działanie leków wpływających depresyjnie na o.u.n. (uspokajających, nasennych, anestetyków ogólnych, pochodnych fenotiazyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych), pogłębiając sedację i zwiększając ryzyko depresji oddychania, śpiączki, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Istnieją doniesienia wskazujące na interakcje z inhibitorami MAO i ryzyko wystąpienia pobudzenia lub depresji o.u.n. z przełomem nadciśnieniowym lub hipotensją. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie morfiny z lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego (może to powodować wystąpienie objawów odstawienia). Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z naltreksonem - ryzyko zmniejszenia działania przeciwbólowego. Ostrożnie stosować z ryfampicyną (zmniejszenie stężenia morfiny i jej aktywnego metabolitu w osoczu, osłabienie efektu przeciwbólowego); innymi agonistami receptora opioidowego (alfentanyl, kodeina, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, remifentanyl, sufentanyl, tramadol); lekami przeciwkaszlowymi o działaniu morfinopodobnym (dekstrometorfan, noskapina, folkodyna, kodeina, etylomorfina), barbituranami, benzodiazepinami - ze względu na zwiększone ryzyko depresji oddechowej. Czyści antagoniści receptorów opioidowych (np. nalokson) odwracają działanie morfiny (w tym wpływ kurczący na zwieracze i depresję oddechu). Alkohol zwiększa stężenie morfiny we krwi.

Oramorph O.D. - dawkowanie

Dorośli. Dawkę należy dobrać indywidualnie w zależności od natężenia bólu, wieku chorego i odpowiedzi na uprzednio stosowane leki przeciwbólowe, tak aby doprowadzić do ustąpienia bólu i utrzymania efektu przeciwbólowego do następnej dawki; nawrót bólu między dawkami wymaga zwiększenia dawek, a nie skracania odstępu między dawkami. Należy ustalić dobowe zapotrzebowanie chorego na doustną morfinę a następnie zamienić ją na 1 dawkę preparatu Oramorph na dobę. Stosować w stałych odstępach czasowych co 24 h. Przy dobieraniu optymalnej dawki - zwiększanie dawek (o 30%-50%) nie powinno następować częściej niż co 24 h i rzadziej niż co 48 h. W porównaniu do dawki morfiny stosowanej parenteralnie - dawkę doustną zazwyczaj należy zwiększyć o 50-100%. Bóle przebijające można leczyć dodatkowymi dawkami morfiny o szybkim wchłanianiu i krótkim czasie działania. W leczeniu chorych z bólem nowotworowym nie określa się dawki maksymalnej lub "dopuszczalnej", dawka odpowiednia to taka jaka znosi ból. Zmniejszenie dawki leku może być pożądane u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby.
Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich zgniatać, rozgryzać, żuć. Jeśli pacjent nie może połknąć kapsułki w całości, zawartość kapsułki można zmieszać z pokarmem półpłynnym i podać do wypicia, przez sondę lub gastrostomię (o średnicy nie mniejszej niż 16 FG), po czym przepłukać 30-50 ml wody.

Oramorph O.D. - uwagi

Podczas stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex
Podobne leki
leki
Apap Przeziębienie Junior
leki
Oxydolor Fast
leki
Aletofar
leki
Maxipirin
leki
Theraflu Przeziębienie
Może to Cię zainteresuje
Kobieta odmawia jedzenia słodyczy z powodu hiperinsulinemii
Hiperinsulinemia - przyczyny, objawy i leczenie. Jaka dieta?
Język z czerwonymi plamami
Język geograficzny - przyczyny i objawy. Jakie leczenie?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Model mózgu z dłoni
Torbiel szyszynki - objawy i leczenie. Czy może pęknąć?