Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Paracetamol Aflofarm

Spis treści

Reklama

Paracetamol Aflofarm - skład

1 czopek zawiera 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

Reklama

Paracetamol Aflofarm - działanie

Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz niewielką aktywność przeciwzapalną. Jest aktywnym metabolitem fenacetyny o znacznie mniejszej toksyczności. Paracetamol poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, hamuje syntezę prostaglandyn w OUN. Zmniejsza to wrażliwość OUN na działanie kininy i serotoniny, co powoduje podwyższenie progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Po podaniu doodbytniczym biodostępność paracetamolu jest niższa, określona na około 2/3 dostępności po podaniu doustnym. Czas konieczny do osiągnięcia stężenia terapeutycznego dla czopków wynosi 120-240 min, co znaczy, że działanie przeciwbólowe pojawia się po 2-4 h od zastosowania. Biodostępność i szybkość wchłaniania paracetamolu w postaci czopków zależy od wielu czynników: dawki leku, rozmiaru czopka (im niższa dawka i jego wielkość tym większa biodostępność), rodzaju podłoża (im większa lipofilność podłoża tym większa biodostępność i szybszy efekt, ale krótszy czas działania leku) oraz stopnia unaczynienia odbytnicy. Paracetamol wiąże się z białkami krwi w 25-50%. Przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią, T0,5 w mleku wynosi 1,35-3,5 h. Metabolizm odbywa się w wątrobie, gdzie w wyniku sprzężenia z kwasami: glukuronowym (średnio ok. 60%) i siarkowym (ok. 35%) powstają nietoksyczne metabolity. Pozostała ilość paracetamolu, przy udziale izoenzymów cytochromu P450 (głównie 1A2, 2E1, 3A) ulega przekształceniu do metabolitu hepatotoksycznego - N-acetylo-p-benzochinoiminy. Metabolit ten ulega detoksykacji w wyniku łączenia się wątrobowym glutationem. Paracetamol, w formie nieaktywnych metabolitów, wydalany jest głównie przez nerki i (w mniejszym stopniu) z żółcią.

Reklama

Paracetamol Aflofarm - wskazania

Gorączka, w przebiegu przeziębienia i stanów grypopodobnych. Bóle głowy. Bóle mięśniowe, kostne i stawowe różnego pochodzenia. Bóle menstruacyjne. Bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych. Bóle związane z ząbkowaniem u dzieci (dotyczy preparatu w dawkach 125 mg i 250 mg).

Reklama

Paracetamol Aflofarm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Dzieci w wieku poniżej 6 lat (dotyczy dawki 250 mg).

Reklama

Paracetamol Aflofarm - ostrzeżenia

Ze względu na ryzyko przedawkowania przed zastosowaniem należy sprawdzić czy inne leki nie zawierają paracetamolu. W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu z powodu ryzyka wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy (mniej niż 5% pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy wykazuje również objawy nadwrażliwości na paracetamol), u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. Paracetamol może powodować hemolizę u osób z niedoborem G-6-PD.

Reklama

Paracetamol Aflofarm - ciąża

Paracetamol przenika przez łożysko. W przeprowadzonych dotychczas badaniach u kobiet ciężarnych nie stwierdzono niekorzystnego wpływu paracetamolu na płód, stosowanego w zalecanych dawkach. Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w małych ilościach. Z dostępnych danych wynika, że karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania paracetamolu. Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

Reklama

Paracetamol Aflofarm - efekty uboczne

Rzadko: świąd, pokrzywka, wysypka i rumień, obrzęk naczynioruchowy, pocenie się, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (aż do objawów wstrząsu), napad astmy oskrzelowej, duszność, nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby. Bardzo rzadko: granulocytopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, methemoglobinemia, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, reakcje nadwrażliwości.

Paracetamol Aflofarm - interakcje

Metoklopramid przyspiesza wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny i rifampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol może nasilić toksyczne działanie zydowudyny (AZT) na szpik kostny. Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu. Długotrwałe stosowanie paracetamolu jednocześnie z NLPZ zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, raka nerki lub pęcherza moczowego. Stosowanie jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tyg. po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstania toksycznego metabolitu, wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol Aflofarm - dawkowanie

Doodbytniczo. Dzieci od 3. mies. życia do 1 roku: 125 mg paracetamolu - 10 mg/kg mc. w odstępach nie mniejszych niż co 6 h. Dzieci 1-6 lat: 125 mg paracetamolu - 1 lub 2 czopki (125 mg do 250 mg paracetamolu). Nie podawać dzieciom dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem. Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza. Dzieci 7-12 lat: 250 mg paracetamolu - 1 czopek do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Dorośli i dzieci > 12 lat: 500 mg paracetamolu - 1 czopek 4-6 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla osób dorosłych wynosi 4 g. Paracetamolu nie należy stosować bez porozumienia z lekarzem dłużej niż przez 10 dni w przypadku dolegliwości bólowych, 3 dni w przypadku utrzymującej się gorączki i 2 dni w przypadku objawów przeziębienia.

Paracetamol Aflofarm - uwagi

Paracetamol może zmieniać wartości oznaczeń laboratoryjnych takich jak: badania krwi - wydłuża czas protrombinowy (u pacjentów otrzymujących dawki podtrzymujące warfaryny, chociaż bez znaczenia klinicznego); oznaczenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) w moczu: w diagnostycznych badaniach jakościowych, które wykorzystują jako odczynnik nitrozonaftol, paracetamol może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Wyniki oznaczeń ilościowych pozostają poprawne. Paracetamol może wpływać na wyniki badań stężenia glukozy we krwi z wykorzystaniem oksydazy glukozowej i peroksydazy. W trakcie stosowania terapeutycznych dawek paracetamolu, może nastąpić podwyższenie aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy. Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!