Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Paracetamol DOZ

Spis treści

Reklama

Paracetamol DOZ - skład

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu w połączeniu z powidonem.

Reklama

Paracetamol DOZ - działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Paracetamol hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w OUN. Nie wpływa na agregację płytek krwi. Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Metabolizowany jest w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi od 1-4 h. W ciężkiej niewydolności wątroby T0,5 paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia T0,5 paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 h. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji.

Reklama

Paracetamol DOZ - wskazania

Przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto, może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo.

Reklama

Paracetamol DOZ - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Reklama

Paracetamol DOZ - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. W czasie stosowania leku nie należy przyjmować innych preparatów zawierających paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania. Podczas leczenia paracetamolem nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol.

Reklama

Paracetamol DOZ - ciąża

Paracetamol można stosować w ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Reklama

Paracetamol DOZ - efekty uboczne

Rzadko: reakcje alergiczne (np. wysypka skórna), pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, upośledzenie czynności wątroby i nerek (po przedawkowaniu), trombocytopenia, methemoglobinemia, agranulocytoza. Bardzo rzadko: przypadki poważnych reakcji skórnych: zespół Stevensa-Johnsona, TEN-toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Paracetamol DOZ - interakcje

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, t.j. niektórych leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz rifampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol DOZ - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g. Dzieci w wieku 6-12 lat: 1/2 - 1 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h, do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 6 rż. Sposób podania. Tabl. można podzielić na połowy.

Paracetamol DOZ - uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!