Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Paracetamol - Herbapol Wrocław

Spis treści

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - skład

1 tabl. zawiera 500 mg paracetamolu.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, zaś przeciwgorączkowego 6-8 h. Działa prawdopodobnie przez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co hamuje syntezę prostaglandyn i tromboksanu w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza się wrażliwość na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, powodując podwyższenie progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Lek w ok. 25 % wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej – glukuronidów i siarczanów. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu wynosi 1-4 h.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - wskazania

Bóle różnego pochodzenia: ból głowy (w tym migrenowe), bóle zębów, mięśniowe i kostno-stawowe oraz bóle miesiączkowe. Gorączka i ból gardła w przebiegu przeziębienia lub stanach grypopodobnych.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, choroba alkoholowa.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - ostrzeżenia

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować paracetamolu dłużej niż 3 dni. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (acetaminofenu). Nie należy stosować preparatu u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem G-6-PD. W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i nadużywających alkoholu.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - ciąża

Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w trakcie stosowania paracetamolu.

Reklama

Paracetamol - Herbapol Wrocław - efekty uboczne

Często: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha. Niezbyt często: ból głowy, senność, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne (ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona), małopłytkowość, methemoglobinemia, agranulocytoza, powiększenie wątroby, żółtaczka.

Paracetamol - Herbapol Wrocław - interakcje

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Podawanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane z paracetamolem nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych ( np. oznaczenia stężenia glukozy we krwi ).

Paracetamol - Herbapol Wrocław - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabl. co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl. na dobę. Maks. dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4 g, a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. Dzieci w wieku 6-12 lat: 0,5-1 tabl. co 4-6 h, nie częściej niż 4 razy na dobę. U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje paracetamol w jednorazowych dawkach 10-15 mg/kg mc. Maks. dawka dobowa dla dzieci wynosi 65 mg/kg mc.

Paracetamol - Herbapol Wrocław - uwagi

Preparat stosowany zgodnie z dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia stężenia glukozy we krwi).


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!