Znajdź lek

Paracetamol - Herbapol Wrocław

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, zaś przeciwgorączkowego 6-8 h. Działa prawdopodobnie przez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co hamuje syntezę prostaglandyn i tromboksanu w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza się wrażliwość na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, powodując podwyższenie progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Lek w ok. 25 % wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej – glukuronidów i siarczanów. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej. T0,5 paracetamolu wynosi 1-4 h.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia: ból głowy (w tym migrenowe), bóle zębów, mięśniowe i kostno-stawowe oraz bóle miesiączkowe. Gorączka i ból gardła w przebiegu przeziębienia lub stanach grypopodobnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby, choroba alkoholowa.

Środki ostrożności

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować paracetamolu dłużej niż 3 dni. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (acetaminofenu). Nie należy stosować preparatu u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem G-6-PD. W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i nadużywających alkoholu.

Ciąża i laktacja

Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka kobiecego w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w trakcie stosowania paracetamolu.

Działania niepożądane

Często: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha. Niezbyt często: ból głowy, senność, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne (ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona), małopłytkowość, methemoglobinemia, agranulocytoza, powiększenie wątroby, żółtaczka.

Interakcje

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Podawanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne stosowane z paracetamolem nasilają ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Paracetamol nasila ośrodkowe działanie kofeiny. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych ( np. oznaczenia stężenia glukozy we krwi ).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabl. co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl. na dobę. Maks. dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4 g, a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. Dzieci w wieku 6-12 lat: 0,5-1 tabl. co 4-6 h, nie częściej niż 4 razy na dobę. U dzieci przelicza się dawki na masę ciała i stosuje paracetamol w jednorazowych dawkach 10-15 mg/kg mc. Maks. dawka dobowa dla dzieci wynosi 65 mg/kg mc.

Uwagi

Preparat stosowany zgodnie z dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczenia stężenia glukozy we krwi).

Pharmindex