ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pevaryl

Spis treści

Reklama

Pevaryl - skład

1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu. Preparat zawiera kwas benzoesowy, butylohydroksyanizol oraz substancje zapachowe: linalol, cytronellol, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, geraniol, hydroksycytronellal, kumarynę, salicylan benzylu, aldehyd heksylocynamonowy, d-limonen, cytral, alkohol cynamonowy, lilial, eugenol, benzoesan benzylu, izoeugenol, farnezol, alkohol benzylowy, aldehyd cynamonowy (w kompozycji zapachowej).

Reklama

Pevaryl - działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego o szerokim spektrum działania. Lek działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Lek jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę. Średnie stężenia ekonazolu i (lub) jego metabolitów w surowicy/osoczu stwierdzane po 1 do 2 dniach od podania dawki wynosiły <1 ng/ml dla kremu 2% zastosowanego na nieuszkodzoną skórę oraz 20 ng/ml dla kremu 2% zastosowanego na zdartą skórę. Chociaż większość ekonazolu pozostaje na powierzchni skóry (około 90%) po podaniu 1% kremu, stężenia ekonazolu wykryte w warstwie rogowej przekraczają minimalne stężenie hamujące dla dermatofitów, a w skórze właściwej osiągane są stężenia hamujące. Ekonazol i (lub) jego metabolity wiążą się z białkami osocza w znacznym stopniu (>98%). Ekonazol, który przeniknie do krążenia ustrojowego jest intensywnie metabolizowany w procesie oksydacji pierścienia imidazolowego, po której następuje O-dealkilacja i wiązanie z kwasem glukuronowym. Ekonazol i metabolity wydalane są z moczem i kałem w równych ilościach.

Reklama

Pevaryl - wskazania

Leczenie kandydozy skóry, dermatofitozy i łupieżu pstrego.

Reklama

Pevaryl - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Pevaryl - ostrzeżenia

Nie należy stosować leku do oczu ani doustnie. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie. Pacjenci uczuleni na leki z grupy pochodnych imidazoli zgłaszali także uczulenie na azotan ekonazolu. Lek zawiera 60 mg kwasu benzoesowego (E 210) w każdej tubie 30 g, co stanowi równoważność 2 mg kwasu benzoesowego w 1 g kremu. Kwas benzoesowy może powodować miejscowe podrażnienie. Może powodować nieimmunologiczną natychmiastową reakcję kontaktową - możliwe, że w wyniku działania cholinergicznego. Preparat zawiera butylohydroksyanizol (E 320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Ponadto lek zawiera substancje zapachowe (linalol, cytronellol, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2- cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, geraniol, hydroksycytronellal, kumaryna, salicylan benzylu, aldehyd heksylocynamonowy, d-limonen, cytral, alkohol cynamonowy, lilial, eugenol, benzoesan benzylu, izoeugenol, farnezol, alkohol benzylowy, aldehyd cynamonowy), które mogą powodować reakcje alergiczne. Alergeny te wchodzą w skład kompozycji zapachowej kwiatowej 4074.

Reklama

Pevaryl - ciąża

Wchłanianie układowe ekonazolu u ludzi jest małe (<10%) po podaniu miejscowym na nieuszkodzoną skórę. Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających działania niepożądane podczas stosowania leku u kobiet w ciąży, ani nie ma innych odpowiednich danych epidemiologicznych. Z uwagi na wchłanianie układowe, kremu nie należy stosować w I trymestrze ciąży, chyba że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Lek może być stosowany w II lub III trymestrze ciąży w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu podany miejscowo na skórę przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy zachować ostrożność zalecając stosowanie preparatu pacjentkom karmiącym piersią. Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność.

Reklama

Pevaryl - efekty uboczne

Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze, złuszczanie skóry. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, ból, rumień, uczucie dyskomfortu, obrzęk.

Pevaryl - interakcje

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje występują rzadko. Stwierdzano je jednak podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia preparatem i częściej kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR).

Pevaryl - dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Krem stosuje się 2 razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera w skórę. Zwykle terapia trwa od 2 do 4 tyg.
Jeśli po 4 tyg. nie nastąpiła poprawa, należy dokonać ponownej oceny leczenia. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Brak danych dotyczących zastosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Pevaryl - uwagi

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Clotrimazolum GSK
Clotrimazolum Medana
Daktarin
Mikonazol VP

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!