Pevaryl

Spis treści

Pevaryl - Skład

1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu.

Pevaryl - Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego o szerokim spektrum działania. Lek działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Lek jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę. Po zastosowaniu miejscowym wchłania się mniej niż 0,1% przyjętej doustnie dawki. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje po upływie 2 h; 90% leku wiąże się z białkami osocza. Metabolizm leku jest ograniczony, odbywa się głównie w wątrobie, a metabolity wydalane są z moczem.

Reklama

Pevaryl - Wskazania

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

Pevaryl - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Pevaryl - Ostrzeżenia

Nie należy stosować leku do oczu ani doustnie. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie (zgłaszano także uczulenie na azotan ekonazolu u osób uczulonych na leki z grupy pochodnych imidazoli). Preparat zawiera kwas benzoesowy i butylohydroksyanizol, które mogą powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Pevaryl - Ciąża

Wchłanianie układowe ekonazolu u ludzi jest małe (<10%) po podaniu miejscowym na nieuszkodzoną skórę. Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających działania niepożądane podczas stosowania Pevarylu u kobiet w ciąży, ani nie ma innych odpowiednich danych epidemiologicznych. Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych w okresie ciąży ani u płodu czy noworodka w ograniczonej liczbie raportów po wprowadzeniu leku do obrotu. Z uwagi na wchłanianie układowe, kremu nie należy stosować w I trymestrze ciąży, chyba że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Lek może być stosowany w II lub III trymestrze ciąży w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy ekonazol podany miejscowo na skórę przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy zachować ostrożność zalecając stosowanie preparatu pacjentkom karmiącym piersią.

Pevaryl - Efekty uboczne

Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze, złuszczanie skóry. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, ból, rumień, uczucie dyskomfortu, obrzęk.

Pevaryl - Interakcje

U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia ekonazolem i częściej kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). Lek hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje występują rzadko.

Pevaryl - Dawkowanie

Krem stosuje się 2 razy na dobę miejscowo na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia zmian chorobowych. W leczeniu grzybicy paznokci preparat należy stosować raz na dobę i przykrywać chore miejsce opatrunkiem okluzyjnym. Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Brak danych dotyczących zastosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Pevaryl - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->