Pevisone

Reklama

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego. Ekonazol - lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego, pochodna triazolu, o szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego. Działa na dermatofity drożdży i pleśnie, również na bakterie Gram-dodatnie. Ekonazol niszczy błony komórkowe, zwiększa przepuszczalność komórki grzybów, doprowadzając do zniszczenia wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych. Acetonid triamcynolonu jest syntetycznym kortykosteroidem o umiarkowanie silnym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne. Po miejscowym podaniu na skórę, wchłanianie ekonazolu do krążenia ogólnoustrojowego jest bardzo małe. Pomimo, że większość zastosowanego leku pozostaje na powierzchni skóry, jego stężenia w warstwie rogowej naskórka i środkowej warstwie skóry przekraczają wartość potrzebną dla minimalnego zahamowania wzrostu dermatofitów. Mniej niż 1% podanej dawki wykryto w moczu i kale. Stopień przezskómego wchłaniania miejscowo stosowanych kortykosteroidów jest uzależniony od wielu czynników, jak podłoże, integralność bariery naskórka i stosowanie zamkniętych opatrunków. Miejscowo stosowane kortykosteroidy są wchłaniane przez zdrową, nieuszkodzoną skórę. W zapaleniu i (lub) innych procesach chorobowych ich wchłanianie do organizmu nasila się.

Wskazania

Leczenie dermatofitowych lub drożdżakowych (Candida spp.) zakażeń skóry z wyraźnymi objawami zapalnymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenia bakteryjne (np. gruźlica) lub wirusowe skóry (np. ospa wietrzna, opryszczka). Odczyny poszczepienne.

Środki ostrożności

Nie należy stosować preparatu do oczu, na powieki ani doustnie. Wielokrotne i (lub) długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów w okolicy oczu może powodować zaćmę, zwiększone ciśnienie śródgałkowe lub zwiększać ryzyko zaćmy. W przypadku wystąpienia znacznego podrażnienia lub reakcji nadwrażliwości leczenie należy przerwać. Kortykosteroidy stosowane na skórę mogą wchłaniać się w stopniu wystarczającym by wywołać skutki ogólnoustrojowe, w tym zahamowanie czynności nadnerczy. Wchłanianie ogólnoustrojowe może zwiększać się pod wpływem wielu czynników takich jak: zastosowanie na dużą powierzchnię skóry, uszkodzoną skórę, w opatrunkach okluzyjnych i wydłużony czas leczenia. Należy zachować ostrożność, gdy preparat stosuje się u dzieci w wieku powyżej 16 lat, a leczenie należy przerwać, gdy wystąpią objawy hamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza lub zespół Cushinga. U dzieci łatwiej niż u dorosłych dochodzi hamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i wystąpienia zespołu Cushinga przy miejscowym stosowaniu kortykosteroidów, ze względu na większy stosunek powierzchni ciała do masy ciała. Podczas stosowania miejscowych kortykosteroidów występowały: atrofia skóry, rozstępy, trądzik różowaty, okołoustne zapalenie skóry, trądzik, rozszerzenie drobnych naczyń skórnych, plamica, nadmierne owłosienie i wolniejsze gojenie się ran. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko nadkażeń skóry i infekcji oportunistycznych. Ze względu na zawartość butylohydroksyanizolu, preparat może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych. Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego lek może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Ciąża i laktacja

W I trymestrze ciąży preparat należy stosować wyłącznie, gdy jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Podczas II i III trymestru ciąży krem można stosować, gdy potencjalne korzyści przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Preparatu nie należy stosować w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym lub przez dłuższy czas u kobiet ciężarnych. Należy zachować ostrożność stosując lek u kobiet karmiących piersią (brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań miejscowego zastosowania preparatu).

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych obserwowano: rumień (u ≥1% dzieci); uczucie pieczenia skóry, podrażnienie skóry (u ≥1% dorosłych). Po wprowadzeniu leku do obrotu występowały (bardzo rzadko): nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, atrofia skóry, świąd, złuszczanie skóry, rozstępy skóry, telangiektazje, rumień, ból w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania.

Interakcje

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Pomimo ograniczonego całkowitego wpływu ekonazolu na organizm po zastosowaniu na skórę, mogą wystąpić interakcje mające znaczenie kliniczne i stwierdzano je podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna czy acenokumarol należy zachować ostrożność i monitorować działanie przeciwzakrzepowe. Dostosowanie dawkowania doustnych leków przeciwzakrzepowych może być konieczne podczas stosowania preparatu i po zakończeniu jego podawania.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem należy wcierać w zakażone miejsca na skórze nie częściej niż 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem. Leczenie powinno trwać do ustąpienia objawów zapalenia, lecz nie dłużej niż 2 tygodnie. Po 2 tyg. leczenia można w razie potrzeby kontynuować leczenie preparatem zawierającym tylko ekonazol lub azotan ekonazolu. Lek nie powinien być stosowany pod opatrunkiem okluzyjnym lub na duże powierzchnie skóry. Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku do 16 lat, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leczenia w tej grupie wiekowej. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u osób w wieku podeszłym (powyżej 65 lat).

Reklama

Uwagi

Pharmindex