ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pseudovac

Spis treści

Reklama

Pseudovac - skład

1 ml szczepionki zawiera antygeny Pseudomonas aeruginosa z 7 immunotypów (wg klasyfikacji Fisher, Devlin, Gnabasik): immunotyp 1 - 0,125 ml, immunotyp 2 - 0,125 ml, immunotyp 3 - 0,125 ml, immunotyp 4 - 0,125 ml, immunotyp 5 - 0,125 ml, immunotyp 6 - 0,125 ml, immunotyp 7 - 0,125 ml, immunotyp 3,7 - 0,125 ml.

Reklama

Pseudovac - działanie

Szczepionka przeciwbakteryjna. Poliwalentna swoista szczepionka przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa, składająca się z połączonych w równych objętościach supernatantów zawierających antygeny strukturalne i pozakomórkowe zabitych szczepów Pseudomonas aeruginosa. Szczepy hodowane są na podłożu syntetycznym i reprezentują 7 klinicznie ważnych immunotypów (wg klasyfikacji Fisher, Devlin, Gnabasik). Pseudovac podawany profilaktycznie i leczniczo stymuluje czynną odporność organizmu, powodując wzrost przeciwciał anty – Pseudomonas w surowicy. Podany bezpośrednio po urazie, zmniejsza ryzyko wystąpienia bakteriemii i posocznicy wywołanej przez Pseudomonas aeruginosa.

Reklama

Pseudovac - wskazania

Dzieci i dorośli w stanach zagrożenia infekcją i posocznicą wywołaną przez Pseudomonas aeruginosa ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z rozległymi oparzeniami. Profilaktycznie: uzyskanie czynnej odporności na zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa. Leczniczo: istniejące infekcje wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, w celu zwiększenia swoistej odporności i zmniejszenia ryzyka wystąpienia bakteriemii i posocznicy.

Reklama

Pseudovac - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką, niewywołane przez Pseudomonas aeruginosa. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Ciąża lub laktacja. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do zastosowania szczepionki, to należy ocenić ryzyko jej podania w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Reklama

Pseudovac - ostrzeżenia

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona, w takich przypadkach zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.

Reklama

Pseudovac - ciąża

Nie stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Reklama

Pseudovac - efekty uboczne

Częstość nieznana: ból głowy (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h), zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból w miejscu podania, gorączka, złe samopoczucie (objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h).

Pseudovac - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Pseudovac - dawkowanie

Domięśniowo. Dorośli i dzieci: dzień 1 - 0,2 ml szczepionki; dzień 4 - 0,4 ml szczepionki; dzień 6 - 0,6 ml szczepionki; dzień 8 - 0,8 ml szczepionki; dzień 10 - 1,0 ml szczepionki. W przypadku pacjentów z oparzeniami, szczepionkę należy podać jak najwcześniej, w 1 - 3 dobie od oparzenia i ściśle przestrzegać podanego schematu. W przypadku wystąpienia silnych odczynów miejscowych lub ogólnych należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami lub powtórzyć dawkę podaną ostatnio, dochodząc jednak konsekwentnie do dawki 1,0 ml.

Pseudovac - uwagi

Przechowywać w lodówce (2st.C-8st.C).


Podobne leki
Broncho-Vaxom
Polyvaccinum
Ismigen

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!