Quinax

Reklama

Działanie

Lek ma silne powinowactwo do grup SH rozpuszczalnych białek soczewki oka i hamuje działanie substancji typu chinonowego (powstających w wyniku nieprawidłowego metabolizmu aminokwasów aromatycznych) na białka zawarte w krystalicznych soczewkach. Preparat aktywuje działanie enzymu proteolitycznego obecnego w cieczy wodnistej komory przedniej oka. Lek zapobiega powstawaniu zaćmy i może spowolnić proces degeneracji soczewek.

Wskazania

Zaćma starcza, urazowa lub wrodzona oraz zaćma wtórna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Do stosowania wyłącznie do oczu. Pacjenci używający soczewek kontaktowych powinni zdjąć je przed podaniem preparatu , a po zakropleniu odczekać co najmniej 15 min. przed ich ponownym założeniem.

Ciąża i laktacja

Nie prowadzono kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Działania niepożądane

Podczas stosowania preparatu może wystąpić: ból oka, podrażnienie oka, wzmożone łzawienie, przekrwienie oka. Preparat zawiera tiomersal (organiczny związek rtęci) oraz parahydroksybenoesany, które mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości (prawdopodobnie opóźnione).

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka to 2 krople zakraplane do worka spojówkowego chorego oka (oczu), 3-5 razy na dobę. Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego po zakropleniu. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie preparatu podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-cio minutowej przerwy.

Reklama

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia występujące po zakropleniu mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

Pharmindex