Quinax

Spis treści

Quinax - skład

1 ml roztworu zawiera 0,15 mg polisulfonianu sodowego azapentacenu. Preparat zawiera tiomersal, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Quinax - Działanie

Lek ma silne powinowactwo do grup SH rozpuszczalnych białek soczewki oka i hamuje działanie substancji typu chinonowego (powstających w wyniku nieprawidłowego metabolizmu aminokwasów aromatycznych) na białka zawarte w krystalicznych soczewkach. Preparat aktywuje działanie enzymu proteolitycznego obecnego w cieczy wodnistej komory przedniej oka. Lek zapobiega powstawaniu zaćmy i może spowolnić proces degeneracji soczewek.

Reklama

Quinax - wskazania

Zaćma starcza, urazowa lub wrodzona oraz zaćma wtórna.

Quinax - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Quinax - ostrzeżenia

Do stosowania wyłącznie do oczu. Pacjenci używający soczewek kontaktowych powinni zdjąć je przed podaniem preparatu , a po zakropleniu odczekać co najmniej 15 min. przed ich ponownym założeniem.

Quinax - ciąża

Nie prowadzono kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Quinax - efekty uboczne

Podczas stosowania preparatu może wystąpić: ból oka, podrażnienie oka, wzmożone łzawienie, przekrwienie oka. Preparat zawiera tiomersal (organiczny związek rtęci) oraz parahydroksybenoesany, które mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości (prawdopodobnie opóźnione).

Quinax - dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka to 2 krople zakraplane do worka spojówkowego chorego oka (oczu), 3-5 razy na dobę. Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego po zakropleniu. Może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie preparatu podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-cio minutowej przerwy.

Quinax - uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia występujące po zakropleniu mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

Pharmindex
<-- popup -->