ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Relestat

Spis treści

Reklama

Relestat - skład

1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg chlorowodorku epinastyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i fosforany.

Reklama

Relestat - działanie

Lek przeciwhistaminowy, antagonista receptorów histaminowych H1 i H2. Wykazuje słabe powinowactwo do receptora cholinergicznego i dopaminergicznego. Nie przenika przez barierę krew-mózg, dzięki czemu nie wywiera działania uspokajającego. Epinastyna wywiera u zwierząt modulujący wpływ na kumulację komórek zapalnych oraz działa stabilizująco na mastocyty. U ludzi łagodzi objawy oczne związane z antygenem. Lek podany do worka spojówkowego osiąga stężenie maksymalne w osoczu po około 2 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 64%. Epinastyna jest w niewielkim stopniu metabolizowana (poniżej 10%) i wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 8 h.

Reklama

Relestat - wskazania

Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Reklama

Relestat - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Relestat - ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do podawania do oka i nie może być podawany doustnie lub w postaci wstrzyknięć. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy (środek konserwujący 0,1 mg/ml) - rzadko obserwowano przypadki spowodowanej przez niego punktowej keratopatii i (lub) toksycznej wrzodziejącej keratopatii. Preparat nie powinien być wkraplany gdy są założone soczewki kontaktowe. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe oraz może zmienić ich barwę - pacjenci powinni być poinformowani, że należy odczekać 15 min po wkropleniu leku przed założeniem soczewek kontaktowych. Lek zawiera również fosforany (4,75 mg/ml). W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki zgłaszano przypadki zwapnienia rogówki w trakcie leczenia.

Reklama

Relestat - ciąża

Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Relestat - efekty uboczne

Często: uczucie pieczenia/podrażnienie oka. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie spojówek/oka, wydzielina oczna, suchość oka, świąd oka, zaburzenia widzenia, astma, podrażnienie nosa, nieżyt nosa, zaburzenia w odczuwaniu smaku. Po wprowadzeniu leku do obrotu (niezbyt często): reakcja nadwrażliwości, w tym objawy lub oznaki uczulenia oczu i nadwrażliwości oczu, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna i zaczerwienienie; nasilone łzawienie, ból oka, obrzęk oka, obrzęk powiek. Oczekuje się, że spodziewana czestość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u pacjentów w wieku 12 lat oraz starszych jest taka jak u pacjentów dorosłych. Dane dotyczące częstości, rodzaju i nasilenia działań niepożądanych u dzieci w wieku od 3 do 12 lat są ograniczone. Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu kropli do oczu zawierających fosforany: w bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki zgłaszano przypadki zwapnienia rogówki w trakcie leczenia.

Relestat - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie przewiduje się żadnych interakcji z innymi lekami u ludzi, ponieważ po podaniu epinastyny do oka ogólnoustrojowe stężenia są bardzo małe. Ponadto epinastyna jest wydalana u ludzi głównie w postaci niezmienionej, co wskazuje na słaby metabolizm.

Relestat - dawkowanie

Dorośli i młodzież ≥12 lat: 1 kropla do każdego worka spojówkowego 2 razy na dobę w okresie występowania objawów. Brak doświadczeń ze stosowaniem preparatu dłużej niż przez 8 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Nie uważa się aby było konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat nie zostało ustalone (nie ma dostępnych danych). Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Sposób podania. W przypadku stosowania kilku leków okulistycznych należy zachować odstęp między aplikacjami wynoszący co najmniej 10 min.

Relestat - uwagi

W oparciu o profil farmakodynamiczy zgłoszonych objawów niepożądanych oraz specyficznych badań psychometrycznych lek nie ma żadnego lub ma pomijalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Jeśli zdarzy się przemijające niewyraźne widzenie po zakropleniu leku, pacjent powinien poczekać, aby widzenie powróciło do normy, zanim zacznie prowadzić pojazdy mechaniczne lub obsługiwać urządzenia mechaniczne.


Podobne leki
Allergodil
Alomide
CromoHEXAL
Cusicrom

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!