Renicin

Spis treści

Renicin - Skład

1 tabl. powl. zawiera 150 mg roksytromycyny. Lek zawiera laktozę.

Renicin - Działanie

Antybiotyk makrolidowy. Spektrum przeciwbakteryjne obejmuje: <I>Staphylococcus spp.</I> (z wyjątkiem metycylino-opornych drobnoustrojów) i <I>Staphylococcus epidermidis</I>, wiele gatunków paciorkowców (<I>Streptococcus pneumoniae</I>, <I>S. pyogenes</I>, <I>S. viridans</I>), <I>Moraxella catarrhalis</I>, <I>Mycoplasma pneumoniae</I>, <I>Legionella pneumophila</I>, <I>Chlamydia tyrachomatis</I>, <I>Chlamydia pneumoniae</I>, jak również rzadziej występujące drobnoustroje (<I>Clostridum diphteriae</I>, <I>Bordetella pertussis</I>, <I>Neisseria meningitidis</I>, <I>Neisseria gonorrhoeae</I>, <I>Helicobacter pylori</I>, <I>Ureaplasma urealyticum</I>, <I>Rickettsia rickettsii</I> i <I>Rickettsia connori</I>) oraz ostatnio potwierdzono <I>Haemophilus influenzae</I>. Roksytromycyna hamuje syntezę białek w komórce bakteryjnej, poprzez łączenie się z podjednostką 50S rybosomu wrażliwych drobnoustrojów i blokuje reakcje translokacji. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, z wyjątkiem stanu zapalnego opon mózgowych. W większości zakażeń jej skuteczność jest porównywalna do skuteczności bardziej znanych leków, takich jak erytromycyna, preparaty złożone amoksycyliny z kwasem klawulanowym i cefaklor. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; obecność posiłku zmniejsza stężenie maksymalne we krwi. Roksytromycyna jest rozmieszczana w całym organizmie. Maksymalne stężenia występują w tkankach i płynach ustrojowych. Specyficznie, silnie i w pełni wiąże się w osoczu z α<sub>1</sub>-glikoproteinami. T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi ok. 7,2-15,5 h. Jest częściowo metabolizowana w wątrobie. Wydala się głównie z kałem, ponadto z moczem, a także przez płuca z wydychanym powietrzem.

Reklama

Renicin - Wskazania

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych (paciorkowcowe zapalenie gardła, ostre zapalenie zatok obocznych nosa); zapalenie ucha środkowego; zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli); zakażenia skóry i tkanek miękkich, wywołane przez gronkowce; błonica; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, zapalenie pochwy i szyjki macicy, wywołane przez <I>Chlamydia trachomatis</I>, <I>Ureaplasma urealyticum</I>. Podejmując decyzję o leczeniu należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Renicin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na roksytromycynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe. Jednoczesne podawanie preparatów zawierających ergotaminę lub dihydroergotaminę, a także terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, ze względu na możliwość wystąpienia arytmii komorowych.

Renicin - Ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. U tych osób roksytromycynę stosuje się tylko w przypadku jednoznacznych wskazań; podczas leczenia należy okresowo kontrolować czynność wątroby lub zmniejszyć o połowę dawkę. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min); należy wówczas zmniejszyć dawkę roksytromycyny lub wydłużyć odstępy czasu między kolejnymi dawkami. Podczas przedłużonego stosowania roksytromycyny może wystąpić nadkażenie opornymi drobnoustrojami. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku - w takich przypadkach należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii <I>Clostridium difficile</I>. W cięższych przypadkach rzekomobłoniastego zapalenia jelit, można zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Pacjent nie powinien przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco. Lek zawiera laktozę - nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Renicin - Ciąża

Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży roksytromycyna może być stosowana tylko w razie zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą. Roksytromycyna jest wydzielana do mleka matek karmiących w bardzo niewielkich ilościach. Jednak podczas stosowania roksytromycyny u matki należy ściśle kontrolować niemowlę karmione piersią.

Renicin - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, wzdęcia, skurcze, bóle brzucha, biegunka lub zaparcie, utrata apetytu; skórne reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, pokrzywka, świąd, wysypka); ból głowy, zawroty głowy, szumy uszne, encefalopatia; tachykardia, wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca; obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne objawiające się skurczem oskrzeli; eozynofilia, limfopenia; hiperglikemia; kandydoza pochwy; przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz, żółtaczka cholestatyczna, ostre uszkodzenie komórek wątroby; podwyższenie temperatury ciała, zaburzenia smaku i węchu, zmiana zabarwienia paznokci.

Renicin - Interakcje

Nie należy stosować roksytromycyny równocześnie z lekami zawierającymi ergotaminę lub innymi alkaloidami sporyszu. Ergotamina może powodować skurcz naczyń krwionośnych z objawami poważnego niedotlenienia, w wyniku którego następuje martwica tkanki. Stosowanie roksytromycyny w skojarzeniu z takimi lekami, jak astemizol, terfenadyna, pimozyd lub cyzapryd może powodować wydłużenie odstępu QT i ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca, spowodowane zwiększeniem stężenia tych leków w osoczu. Równoczesne stosowanie teofiliny i roksytromycyny może powodować nieznaczące klinicznie zwiększenie stężenia teofiliny w surowicy i nasilenie jej działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których roksytromycyna stosowana jest równocześnie z warfaryną (lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi) lub cyklosporyną. Donoszono o nasileniu działania warfaryny oraz zwiększeniu stężeń cyklosporyny w osoczu, co powodowało konieczność monitorowania czasu protrombinowego lub INR i stężeń cyklosporyny w osoczu. Należy zachować ostrożność, jeśli roksytromycyna stosowana jest równocześnie z benzodiazepinami (diazepam, triazolam, midazolam, alprazolam) i digoksyną lub innymi glikozydami nasercowymi.

Renicin - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (mc. >40 kg): 150 mg co 12 h lub 300 mg co 24 h. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć - 150 mg raz na dobę.<br>Tabl. przyjmować w całości, popijając dużą ilością płynu, ok. 15 min przed posiłkiem.

Renicin - Uwagi

Roksytromycyna może wywoływać zawroty głowy, co może wpływać na sprawność psychofizyczną podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex