Znajdź lek

Rouvax

Działanie

Szczepionka do uodporniania czynnego przeciw odrze, zawierająca żywe ateuowane wirusy. Odporność na zakażenie uzyskuje się po ok. 15 dniach.

Wskazania

Zapobieganie zakażeniu odrą u dzieci od 9 m.ż. Osoby zakażone wirusem HIV w postaci objawowej i bezobjawowej powinny być uodpornione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja, neomycynę lub składniki szczepionki. Reakcja nadwrażliwości, która wystąpiła po poprzednim podaniu szczepionki. Leczenie cytostatykami. Wrodzone lub nabyte niedobory odporności (z wyjątkiem zakażonych wirusem HIV). Ciąża. Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

W przypadku ostrej infekcji przebiegającej z gorączką szczepienie należy odłożyć.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży.

Działania niepożądane

W ciągu 2 tyg. mogą wystąpić: podwyższona temperatura, krótkotrwałe objawy przypominające przeziębienie (nieżyt nosa, gardła lub dróg oddechowych), wysypka odropodobna, osutka lub obrzęk. Rzadko powiększenie węzłów chłonnych. W pojedynczych przypadkach objawy plamicy małopłytkowej.

Interakcje

Szczepionki nie należy podawać w ciągu 6 tyg. (bezpieczniej 3 mies.) od czasu podania immunoglobulin, krwi, osocza. Immunoglobulin nie należy podawać również przez 2 tyg. po szczepieniu. Nie należy równocześnie leczyć cytostatykami, cyklosporyną, takrolimusem, surowicą antylimfocytarną, glikokortykoidami, tetrakosaktydem; ryzyko zgonu jest większe u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowaną chorobą podstawową. W przypadku łącznego stosowania z innymi szczepionkami należy podawać je w różne miejsca.

Dawkowanie

Podskórnie lub domięśniowo. Pierwszą dawkę (0,5 ml) podaje się dzieciom w 12 mż., następną w 7 rż. Dzieci z grup ryzyka mogą być szczepione od 9 mż.

Uwagi

Po szczepieniu test tuberkulinowy może dawać wynik fałszywie ujemny.

Pharmindex