Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Tantum Flu

Spis treści

Reklama

Tantum Flu - skład

1 saszetka zawiera 600 mg paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Preparat zawiera sód, sacharozę oraz glukozę.

Reklama

Tantum Flu - działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz udrażniającym górne drogi oddechowe. Zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn w OUN. Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie w osoczu osiąga po upływie 15 do 20 minut od podania, zaś chlorowodorek fenylefryny podlega efektowi pierwszego przejścia w wyniku metabolizmu przez monoaminooksydazę w jelicie i wątrobie, maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w okresie po 0,75-2 h. T0,5 paracetamolu wynosi 1-3 h., zaś T0,5 chlorowodorku fenylefryny wynosi 2-3,5 h. Lek wydalany z moczem głównie w postaci koniugatów siarczanowych i glukuronidowych.

Reklama

Tantum Flu - wskazania

Do stosowania u dorosłych i młodzieży >12 lat w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy, w tym dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa oraz w celu obniżenia temperatury.

Reklama

Tantum Flu - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia czynności układu krążenia. Nadciśnienie tętnicze. Nadczynność tarczycy. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO oraz w ciągu 2 tygodni po ich odstawieniu. Jednoczesne stosowanie innych leków sympatykomimetycznych, uwzględniając leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu.

Reklama

Tantum Flu - ostrzeżenia

Zaleca się zachować ostrożność u pacjentów z objawem Raynauda oraz u pacjentów z cukrzycą. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby. Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z chorobą alkoholową przebiegającą bez marskości wątroby. Należy poinformować pacjentów, aby nie stosowali jednocześnie innych preparatów zawierających paracetamol. Paracetamol może być hepatotoksyczny w dawkach większych niż 6-8 g na dobę. Uszkodzenie wątroby może wystąpić również po zastosowaniu mniejszych dawek lub po krótkotrwałym stosowaniu paracetamolu przez pacjentów bez wcześniejszego zaburzenia czynności wątroby, ale spożywających równocześnie alkohol, inne leki indykujące enzymy wątrobowe lub substancje toksyczne dla wątroby. Długotrwałe nadużywanie alkoholu znacząco zwiększa ryzyko hepatotoksyczności paracetamolu. Najwyższe ryzyko jest w przypadku chronicznych alkoholików z krótkim okresem abstynencji (12 h). Podczas stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Saszetka o smaku cytrynowym zawiera 112,9 mg sodu na saszetkę co odpowiada 5,6% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Saszetka o smaku pomarańczowym zawiera 135,8 mg sodu na saszetkę co odpowiada 6,8% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy i izomaltazy nie powinni przyjmować leku. Ze względu na zawartość glukozy, pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na zawartość fenylefryny należy zachować ostrożność u pacjentów z cukrzycą, jaskrą zamkniętego kąta i powiększeniem gruczołu krokowego.

Reklama

Tantum Flu - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. W badaniach nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach na przebieg ciąży, jednak wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Ze względu na potencjalny związek między narażeniem na fenylefrynę w I trymestrze ciąży a występowaniem wad płodu, należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży. Ponadto, ze względu na hamowanie przez fenylefrynę przepływu maciczno-łożyskowego, nie należy jej stosować u kobiet ze stanem przedrzucawkowym w wywiadzie. Paracetamol przenika do mleka kobiecego, jednak w ilości nieistotnej klinicznie. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania fenylefryny w okresie laktacji nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią. Płodność. Dane uzyskane w badaniach nieklinicznych nie wskazują na to, aby paracetamol i fenylefryna stosowane w dawkach klinicznych mogły oddziaływać na płodność u kobiet i mężczyzn.

Reklama

Tantum Flu - efekty uboczne

Bardzo rzadko: reakcje skórne. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, ból głowy, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, ostre zapalenie trzustki, wymioty, wysypka skórna, zatrzymanie moczu, trombocytopenia, leukocytopenia, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza.

Tantum Flu - interakcje

Stosowanie preparatu jednocześnie z inhibitorami MAO lub innymi lekami sympatykomimetycznych (uwzględniając leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu) jest przeciwwskazane. Paracetamol. Leki indukujące enzymy wątrobowe, takie jak barbiturany, inhibitory monoaminooksydazy i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, a także alkohol, mogą nasilać działanie toksyczne paracetamolu, zwłaszcza w przypadku jego przedawkowania. Metoklopramid i domperydon mogą przyspieszać wchłanianie paracetamolu, natomiast kolestyramina może je opóźniać. Długotrwałe, codzienne stosowanie paracetamolu jednocześnie z warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny może nasilać ich działanie przeciwzakrzepowe, powodując zmiany wartości współczynnika INR i nasilając ryzyko krwawień. Sporadyczne stosowanie paracetamolu nie wywołuje takiej interakcji. Chlorowodorek fenylefryny. Znane są interakcje prowadzące do nadciśnienia tętniczego w wyniku jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO oraz amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i innych amin sympatykomimetycznych może zwiększać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych działań niepożądanych. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność leków β-adrenolitycznych i innych leków hipotensyjnych (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa). Może nasilać się ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i innych sercowo-naczyniowych działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. amitryptylina) i fenylefryny może zwiększać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych działań niepożądanych. Stosowanie z digoksyną i innymi glikozydami nasercowymi może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub zawału serca.

Tantum Flu - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 h. Maksymalnie stosuje się 4 saszetki na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Zawartość saszetki rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody (ok. 150 ml) i ewentualnie dosłodzić do smaku.

Tantum Flu - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Cefalgin Migraplus

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!