TerbiGen

Reklama

Działanie

Lek z grupy alliloamin. Wywiera działanie przeciwgrzybicze w wyniku hamowania wczesnego etapu biosyntezy ergosterolu w komórkach grzyba. Działa na dermatofity (Epidermophyton floccosum, Trichophyton mentagrophytes, T. tonsurans, Microsporum canis), niektóre grzyby dimorficzne i drożdżaki (Candida spp., Cryptococcus neoformans). Wchłanianie jest większe po podaniu leku z pokarmem. Podany doustnie dobrze się wchłania i szybko przenika do warstwy rogowej naskórka, łoju, włosów. Wiązanie z białkami osocza wynosi 99%. Terbinafina przenika także przez płytkę paznokciową, gdzie jej stężenia terapeutyczne utrzymują się długo po zakończeniu leczenia. Jest szybko i intensywnie metabolizowana w wątrobie. Lek i jego metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 we krwi wynosi 17 h.

Wskazania

Grzybica skóry owłosionej głowy. Zakażenia grzybicze, takie jak: grzybica tułowia, grzybica podudzi, grzybica stóp w przypadkach, w których leczenie doustne jest uzasadnione z uwagi na umiejscowienie, nasilenie lub rozległość infekcji. Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity. Terbinafina w postaci tabl. stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego. Należy brać pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania i przepisywania leków przeciwgrzybiczych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min), łuszczycą lub otrzymujących jednocześnie trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ß-adrenolityki, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory MAO typu B. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności terbinafiny u dzieci poniżej 2 lat.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: uczucie wzdęcia brzucha, utrata apetytu, dyspepsja, nudności, łagodne bóle brzucha lub biegunka; wysypka, pokrzywka; bóle głowy, złe samopoczucie i zmęczenie; bóle stawowe i mięśniowe (objawy te występują jako elementy reakcji nadwrażliwości razem z uczuleniowymi reakcjami skórnymi). Niezbyt często: zaburzenia lub utrata smaku (ustępujące zwykle w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia). Rzadko: ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub reakcje anafilaktyczne), nadwrażliwość na światło; parestezje, osłabienie czucia, zawroty głowy; zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych zwykle w postaci cholestazy, w rzadkich przypadkach w postaci niewydolności wątroby; reakcje anafilaktyczne oraz choroba posurowicza. Bardzo rzadko: zaostrzenie łuszczycy; zaburzenia hematologiczne, takie jak neutropenia, trombocytopenia i agranulocytoza; wystąpienie lub zaostrzenie objawów tocznia skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego; depresja, lęk; nieregularne miesiączki i krwawienie międzymiesiączkowe.

Interakcje

Terbinafina nasila działanie leków metabolizowanych przez CYP 2D6, m.in. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ß-adrenolityków, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów MAO typu B. Jednoczesne stosowanie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi może powodować zaburzenia miesiączkowania i krwotoki. Rifampicyna przyspiesza eliminację terbinafiny, natomiast cimetydyna przedłuża jej działanie. Flukonazol zwiększa biodostępność terbinafiny (wskazane dostosowanie jej dawki). 

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli 250 mg raz na dobę. Dzieci >2 lat o m.c. 15-20 kg: 62,5 mg raz na dobę; dzieci o m.c. 20-40 kg: 125 mg raz na dobę; dzieci o m.c. powyżej 40 kg: 250 mg raz na dobę. Pacjentom z niewydolnością nerek podaje się połowę dawki. Czas trwania leczenia: 2-6 tygodni w grzybicy stóp (odmiana międzypalcowa, podeszwowa/ typu mokasynowego); 2-4 tygodnie w grzybicy skóry tułowia lub grzybicy podudzi; 4 tyg. w grzybicy owłosionej skóry głowy; 6-12 tygodni (niekiedy do 6 miesięcy lub dłużej) w grzybicy paznokci rąk i stóp.

Reklama

Uwagi

Pharmindex