Travatan

Spis treści

Travatan - skład

1 ml roztworu zawiera 40 µg trawoprostu. Preparat zawiera polyquad (polikwaternium-1), glikol propylenowy oraz polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40.

Travatan - Działanie

Analog prostaglandyny F, pełny agonista o dużej wybiórczości i powinowactwie do receptora prostaglandynowego FP. Trawoprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez beleczkowanie kąta przesączania i przez drogi naczyniówkowo-twardówkowe. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 h od zakroplenia, a maksymalny efekt terapeutyczny występuje po 12 h. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego może utrzymywać się przez ponad 24 h po zastosowaniu pojedynczej dawki. Trawoprost jest estrowym prolekiem. Po podaniu do worka spojówkowego jest wchłaniany przez rogówkę, w której ester izopropylowy ulega hydrolizie do czynnego wolnego kwasu. Po miejscowym podaniu preparatu do oka wykazano małą ekspozycję układową na czynny wolny kwas. Maksymalne stężenia wolnego kwasu we krwi występują 10-30 min po podaniu leku, następnie przed upływem 1 h od podania, stężenia we krwi szybko obniżają się poniżej granicy oznaczalności ilościowej. Metabolizm jest główną drogą eliminacji zarówno trawoprostu jak i czynnego wolnego kwasu. Trawoprost w postaci wolnego czynnego kwasu i jego metabolity wydalane są głownie przez nerki. Preparat jako środek konserwujący zawiera polyquad (polikwaternium-1) w stężeniu 0,001%; nie zawiera chlorku benzalkoniowego, dzięki czemu wykazuje minimalne powierzchniowe działanie toksyczne na powierzchnię oka w porównaniu kroplami do oczu konserwowanymi chlorkiem benzalkoniowym.

Reklama

Travatan - wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania. Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży w wieku od 2 mż. do

Travatan - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Travatan - ostrzeżenia

Dane dotyczące skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów w wieku od 2 mż do

Travatan - ciąża

Trawoprost wywiera szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu oraz noworodka. Nie stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety w wieku rozrodczym leczone preparatem powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji. Ze względu na to, iż prostaglandyny i ich analogi mogą być wchłaniane przez skórę, kobiety ciężarne lub zamierzające zajść w ciążę powinny zachowywać odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na preparat zawarty w butelce; w razie kontaktu ze znaczną ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i starannie zmyć preparat. Trawoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego - nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Travatan - efekty uboczne

Bardzo często: przekrwienie gałki ocznej. Często: nadmierne zabarwienie tęczówki, ból oka, uczucie dyskomfortu w oku, suchość oka, świąd oka, podrażnienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, alergia sezonowa, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia, nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie tęczówki, zapalenie komory przedniej oka, zapalenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, światłowstręt, wydzielina z oka, zapalenie powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk wokół oczodołu, świąd powiek, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie spojówek, wywinięcie powieki, zaćma, strupki na brzegach powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie rzęs, astenopia, kołatania serca, duszność, astma, zatkanie nosa, podrażnienie gardła, nadmierne zabarwienie skóry (w okolicy oczu), przebarwienie skóry, nieprawidłowy wygląd owłosienia, nadmierne owłosienie. Rzadko: opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki, zaburzenia smaku, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowatego, zapalenie oka, fotopsja, wyprysk na powiekach, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, pogrubienie rzęs, zaburzenia rytmu serca, zwolnienie akcji serca, zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie ciśnienia skurczowego krwi, niedociśnienie, nadciśnienie, zaburzenia dróg oddechowych, ból gardła i krtani, kaszel, dysfonia, nawrót choroby wrzodowej żołądka, zaburzenia żołądka i jelit, zaparcie, suchość w ustach, alergiczne zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany zabarwienia włosów, utrata brwi lub rzęs, bóle mięśniowo-szkieletowe, astenia. Częstość nieznana: depresja, lęk, obrzęk plamki, zapadnięcie gałek ocznych, zawroty głowy, szum w uszach, ból w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, biegunka, ból brzucha, mdłości, świąd, nieprawidłowy wzrost włosów, ból stawów, dyzuria, nietrzymanie moczu, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego. Trawoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększenie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą różnobarwność oczu. Obecnie nie jest znany odległy wpływ leku na melanocyty ani jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą być niezauważalne w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, jednak obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale także cała tęczówka lub jej fragmenty mogą stać się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. W związku ze stosowaniem analogów prostaglandyn obserwowano zmiany wokół gałek ocznych i na powiekach, w tym pogłębienie bruzdy powiekowej. Preparat może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka lub oczu (zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs). Profil działań niepożądanych występujących u dzieci i młodzieży jest podobny do obserwowanego u pacjentów dorosłych. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w populacji pediatrycznej były przekrwienie gałki ocznej (16,9%) oraz wzrost rzęs (6,5%). Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane u dzieci i młodzieży obejmowały: zaczerwienienie powiek, zapalenie rogówki, zwiększone łzawienie oraz światłowstręt.

Travatan - dawkowanie

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę. Optymalny efekt leczniczy uzyskuje się podając dawkę leku wieczorem. Po podaniu preparatu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki - takie postępowanie może zmniejszyć układowe wchłanianie leków podawanych do oka i ograniczyć przez to ich ogólne działania niepożądane. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy. W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie podając następną dawkę w planowym czasie; nie należy stosować dawki większej niż 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę. W przypadku zamiany innego leku przeciwjaskrowego na preparat, wcześniej stosowany lek należy odstawić, a stosowanie trawoprostu rozpocząć następnego dnia. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby z nasileniem łagodnym do ciężkiego oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (nawet przy klirensie kreatyniny 14 ml/min). Dzieci i młodzież. Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 2 mies. do

Travatan - uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->