TravogenTravogen to lek przeciwgrzybiczy, który należy stosować miejscowo w czasie takich dolegliwości, jak: grzybica rąk i stóp, łupież pstry, rumieniowy, grzybica pachwin oraz miejsc intymnych. Poznaj dawkowanie, środki ostrożoności oraz działania niepożądane preparatu. 

 

Reklama

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego o szerokim zakresie działania. Działa na dermatofity, drożdżaki, grzyby drożdżakopodobne (w tym wywołujące łupież pstry), pleśniaki, jak również grzyby i in-vitro bakterie Gram-dodatnie wywołujące łupież rumieniowy. Po nałożeniu na skórę izokonazol przenika do ludzkiej skóry bardzo szybko i jego maksymalne stężenie występuje w warstwie rogowej i w warstwach żywych skóry w ciągu 1 h po nałożeniu preparatu. Duże stężenie utrzymuje się przez przynajmniej 7 h. W wyniku złuszczenia warstwy rogowej przed zastosowaniem leku, stężenie izokonazolu zwiększa się ok. 2-krotnie w warstwach żywych skóry. Stężenia leku w warstwie rogowej i naskórku przekraczają kilkakrotnie minimalne stężenia hamujące i grzybobójcze (MIC) dla dermatofitów, drożdżaków oraz pleśniaków. Izokonazol nie jest metabolizowany do postaci nieaktywnej w skórze. Wpływ ogólny leku na organizm w wyniku wchłaniania przez skórę jest niewielki.

Wskazania

Powierzchowne zakażenia grzybicze skóry, np. grzybica skóry rąk i stóp, grzybica pachwin, okolic narządów płciowych; łupież pstry; łupież rumieniowy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli lek jest stosowany w okolicy narządów płciowych, substancje pomocnicze takie, jak parafina ciekła i wazelina biała mogą uszkodzić lateks znajdujący się w mechanicznych środkach antykoncepcyjnych, takich jak prezerwatywy i krążki domaciczne, co wiąże się ze zmniejszeniem ich skuteczności. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ciąża i laktacja

Dotychczasowe dane ze stosowania leku w okresie ciąży nie wskazują na szkodliwe działanie azotanu izokonazolu na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży. Nie wiadomo, czy azotan izokonazolu wydziela się do mleka - nie można wykluczyć ryzyka ekspozycji na dziecko karmione piersią. Matki karmiące piersią powinny unikać stosowania leku na sutki. Przy zachowaniu wskazówek dotyczących stosowania, istnieje małe prawdopodobieństwo, że dawki lecznicze izokonazolu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak w związku z brakiem odpowiednich badań u kobiet karmiących piersią, lek należy zastosować jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla dziecka.

Działania niepożądane

Często: podrażnienie, pieczenie w miejscu podania. Niezbyt często: przesuszona skóra, świąd w miejscu podania, zmiany sączące, wyprysk potnicowy, kontaktowe zapalenie skóry. Rzadko: obrzęk, pęknięcia w miejscu podania. Częstość nieznana: rumień, pęcherze w miejscu podania, alergiczne reakcje skórne.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Lek powinien być stosowany raz na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Zazwyczaj w zakażeniach grzybiczych stosuje się terapię miejscową przez okres od 2 do 3 tyg. W zakażeniach opornych na leczenie (w szczególności w zakażeniach przestrzeni międzypalcowych) czas terapii może ulec wydłużeniu do 4 tyg. Możliwe są również dłuższe schematy leczenia. W przypadku zakażeń grzybiczych przestrzeni międzypalcowych dłoni i stóp, zaleca się umieszczanie paska z gazy, posmarowanej preparatem, pomiędzy palcami dłoni lub stóp. W celu uniknięcia nawrotu zakażenia grzybiczego leczenie powinno być kontynuowane przynajmniej przez 2 tyg. po ustąpieniu objawów choroby. Nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku stosowania leku u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex