Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Two-Septol

Spis treści

Reklama

Two-Septol - skład

1 tabl. zawiera 480 mg kotrimoksazolu (80 mg trimetoprimu i 400 mg sulfametoksazolu).

Reklama

Two-Septol - działanie

Chemioterapeutyk - połączenie sulfonamidu z pochodną diaminopirymidyny, trimetoprimem. Oba składniki wywierają synergiczne działanie przeciwbakteryjne, zaburzając różne etapy syntezy kwasu foliowego. Preparat działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie (m.in. Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides), bakterie Gram-ujemne (większość pałeczek Enterobacteriaceae, Moraxella catarrhalis, część szczepów Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Yersinia spp., Brucella spp., Neisseria spp.). Działa także na Chlamydia trachomatis i Pneumocystis carinii. Nie jest aktywny wobec Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter spp., Treponema pallidum, większości bakterii beztlenowych i enterokoków. Oba składniki preparatu szybko i niemal całkowicie wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w krwi po 2-4 h. T0,5 wynosi 9-12 h. Trimetoprim wiąże się z białkami osocza w 45%, a sulfametoksazol - w 66%. Kotrimoksazol szybko przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płuc, ucha środkowego, migdałków podniebiennych, gruczołu krokowego, płynu mózgowo-rdzeniowego, nerek. Przenika także przez łożysko i do mleka matki. Oba składniki preparatu są metabolizowane w wątrobie (sulfametoksazol w większym stopniu) i wydalane głównie z moczem, zarówno w postaci nie zmienionej jak i nieaktywnych metabolitów.

Two-Septol - wskazania

Zakażenia układu moczowego wywołane przez Escherichia coli i inne wrażliwe pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych, zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe szczepy Shigella flexneri i S. sonnei, profilaktyka i leczenie pneumocystozowego zapalenia płuc, biegunka u dorosłych wywołana przez wrażliwe szczepy Escherichia coli.

Reklama

Two-Septol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, tiazydów, PAS, kwasu p-aminobenzoesowego (np. prokaina). Niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min), niewydolność wątroby, hiperbilirubinemia, zaburzenia hematologiczne (trombocytopenia, granulocytopenia, niedokrwistość megaloblastyczna), niedobór G-6-PD, zaburzenia czynności tarczycy. Ciąża i okres karmienia piersią. Niemowlęta do ukończenia 2 m.ż. Ostrożnie stosować u pacjentów z alergią i astmą oskrzelową.

Reklama

Two-Septol - efekty uboczne

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), skórne reakcje nadwrażliwości (głównie pokrzywka, rumień wielopostaciowy, znacznie rzadziej zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella, nadwrażliwość na światło), zaburzenia hematologiczne (leukopenia, małopłytkowość, rzadziej niedokrwistość megaloblastyczna), krystaluria (po dużych dawkach), bardzo rzadko zapalenie miąższu wątroby, wstrząs anafilaktyczny.

Reklama

Two-Septol - interakcje

Nasila działanie i toksyczność fenytoiny, doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika, antagonistów kwasu foliowego (m.in. metotreksatu). Leki zakwaszające (np. duże dawki kwasu askorbowego, NLPZ) zwiększają aktywność przeciwbakteryjną preparatu, lecz nasilają ryzyko krystalurii. Z pirymetaminą może powodować niedokrwistość megaloblastyczną. PABA i jego estry (prokaina, prokainamid, benzokaina) osłabiają działanie kotrimoksazolu, natomiast PAS, barbiturany, primidon nasilają jego toksyczność. Kotrimoksazol osłabia działanie antybiotyków bakteriobójczych, m.in. β-laktamów.

Reklama

Two-Septol - dawkowanie

Dorośli doustnie w zakażeniach dróg moczowych: 960 mg co 12 h przez 10-14 dni; w zakażeniach przewodu pokarmowego wywołanych przez Shigella lub E. coli: 960 mg co 12 h przez 5 dni; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli: 960 mg co 12 h przez 14 dni; w leczeniu pneumocystozy (kontynuacja leczenia dożylnego): 90-120 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach co 6 h przez 14-21 dni; w profilaktyce pneumocystozy: 960 mg dziennie. Dzieci doustnie w zakażeniach dróg moczowych i ostrym zapaleniu ucha środkowego: 48 mg/kg mc. na dobę w 2 dawkach co 12 h przez 10 dni; w zakażeniach przewodu pokarmowego wywołanych przez Shigella spp.: 48 mg/kg mc. na dobę w 2 dawkach przez 5 dni; w leczeniu pneumocystozy (kontynuacja leczenia dożylnego): 90-120 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach co 6 h przez 14-21 dni; w profilaktyce pneumocystozy: 900 mg/m2 pc. na dobę w 2 dawkach co trzeci dzień.

Two-Septol - uwagi

Wysypka skórna lub biegunka o ciężkim przebiegu są wskazaniem do odstawienia leku. Podawanie powyżej 14 dni wymaga okresowej kontroli obrazu krwi. W niewydolności nerek (klirens kreatyniny 15-30 ml/min) podaje się połowę dawki. Lek podaje się podczas posiłku lub tuż po nim z dużą ilością płynu.


Podobne leki
Bactrim - na co, ulotka, działanie, dawkowanie
Biseptol - skład i dawkowanie. Na co pomaga?
Trimesolphar

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!