Ty-Szczepionka durowa

Spis treści

Ty-Szczepionka durowa - Skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5x10<sup>8</sup> i nie więcej niż 1x10<sup>9</sup> bakterii <i>Salmonella typhi</i> inaktywowanych.

Ty-Szczepionka durowa - Działanie

Szczepionka durowa wywołuje lub wzmaga odporność przeciw durowi brzusznemu. Zabite formaldehydem w podwyższonej temperaturze bakterie, zachowując antygenowe właściwości żywych komórek, lecz pozbawione patogenności, indukują ochronną odpowiedź układu odpornościowego polegającą na stymulacji swoistych przeciwciał (serokonwersja) i wytworzeniu mechanizmów pamięci immunologicznej.

Reklama

Ty-Szczepionka durowa - Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw durowi brzusznemu wg. wskazań epidemiologicznych: do masowych szczepień w zagrożeniu epidemiologicznym; do indywidualnych szczepień w grupach wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych i wyjeżdżający do krajów, w których dur brzuszny występuje endemicznie).

Ty-Szczepionka durowa - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (zwłaszcza przebiegające z gorączką lub z zaburzeniami układowymi o istotnym znaczeniu klinicznym) - w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Ciąża i laktacja. Dzieci do lat 5 i osoby powyżej 60 rż. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia Ty - Szczepionką durową, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Ty-Szczepionka durowa - Ostrzeżenia

Szczepionki nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Po szczepieniu, pacjent powinien pozostać 30 min. pod obserwacją lekarza. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona - zaleca się przełożenie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Ty-Szczepionka durowa - Ciąża

Szczepienie jest przeciwwskazane w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Ty-Szczepionka durowa - Efekty uboczne

Częstość nieznana: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, bolesny obrzęk), ból głowy, wysoka temperatura, złe samopoczucie. Objawy zwykle ustępują po 24-48 h.

Ty-Szczepionka durowa - Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych - różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł. U pacjentów poddanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona. W takich przypadkach zaleca się przełożenie szczepień do zakończenia terapii i kontrolę poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Ty-Szczepionka durowa - Dawkowanie

Głęboko podskórnie (w ramię).<u> Szczepienie podstawowe</u>: obejmuje 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-12 miesięcy; pierwszą i drugą dawkę szczepionki podać w odstępie 1 mies., trzecią dawkę szczepionki podać w 12 miesiącu od podania pierwszej dawki. <u>Szczepienie przypominające</u>: 1 dawka (0,5 ml) w odstępach co 3-5 lat.

Ty-Szczepionka durowa - Uwagi

Preparat należy przechowywać w lodówce (2st.C -8st.C).

Pharmindex