Typhim Vi

Reklama

Działanie

Polisacharydowa szczepionka przeciw durowi brzusznemu, otrzymana ze szczepu Ty2. Odporność pojawia się po ok. 2-3 tyg. po szczepieniu i utrzymuje się co najmniej 3 lata.

Wskazania

Zapobieganie zakażeniom durem brzusznym u dorosłych i dzieci powyżej 2 rż., udających się w rejony endemiczne oraz u osób, które nie mogą mieć podanej szczepionki pełnokomórkowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki ostrożności

Szczepionka nie może być podana donaczyniowo - należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. Szczepionka zapewnia ochronę przed zakażeniem wywołanym przez Salmonella typhi, jednak nie chroni przed zakażeniami wywoływanymi przez Salmonella paratyphi A lub B. Szczepionka nie jest wskazana dla dzieci < 2 rż., ponieważ odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca. W przypadku gorączki, ostrej infekcji lub postępującej choroby przewlekłej, należy przełożyć podanie szczepionki. Omdlenie (zasłabnięcie) może wystąpić po, lub nawet przed jakimkolwiek szczepieniem, zwłaszcza u młodzieży jako psychogenna odpowiedź na ukłucie igłą. Może mu towarzyszyć kilka objawów neurologicznych, takich jak: przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest aby wdrożyć procedury zapobiegające zranieniu w wyniku omdleń.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania szczepionki w okresie ciąży. Powinna być podawana tylko w razie konieczności po rozważeniu ryzyka i korzyści. Szczepionka może być podawana w czasie laktacji.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból w miejscu podania, stwardnienie w miejscu podania, zaczerwienienie w miejscu podania. Często: gorączka. Mogą wystąpić: reakcja anafilaktoidalna, choroba posurowicza, ból głowy, omdlenie wazowagalne w odpowiedzi na wstrzyknięcie, nudności, ból brzucha, ból stawów, ból mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie. 

Interakcje

Szczepionka może być podawana jednocześnie (ale w oddzielne miejsca) ze szczepionkami przeciw: żółtej gorączce, błonicy, tężcowi, polio, wściekliźnie, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez Neisseria meningitidis A lub C oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Dorośli, młodzież, dzieci powyżej 2. rż.: uodpornienie uzyskuje się po jednorazowym podaniu 1 dawki szczepionki, jednak jeśli osoba jest nadal narażona na zakażenie, szczepienie należy powtórzyć po 3 latach.

Reklama

Uwagi

Przechowywać w temp. 2-8st.C (w lodówce), nie zamrażać.

Pharmindex