Verbinaf

Reklama

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy z grupy alliloamin, hamujący biosyntezę ergosterolu w komórkach grzyba. Działa grzybobójczo na dermatofity (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum), pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Wywiera także działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne na drożdżaki Candida spp. Terbinafina podana doustnie szybko przenika przez skórę, gromadząc się w warstwie rogowej naskórka, mieszkach włosowych, włosach i skórze właściwej, a także odkłada się w płytce paznokciowej. Pokarm nie wpływa na jej biodostępność. Z białkami osocza wiąże się w 99%. Jest szybko i intensywnie metabolizowana w wątrobie do nieczynnych metabolitów, wydalanych głównie z moczem. T0,5 w fazie wchłaniania wynosi 0,8 h; w fazie dystrybucji - 4,6 h; w fazie eliminacji - 17 h.

Wskazania

Leczenie grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry, takich jak grzybica tułowia, podudzi i stóp, wywołanych przez dermatofity oraz drożdżakowych zakażeń skóry, wywołanych przez rodzaj Candida. Leczenie grzybicy skóry owłosionej głowy wywołanej przez dermatofity.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosować u pacjentów z przebytymi lub czynnymi chorobami wątroby, ani u dzieci. Ostrożnie stosować w skojarzeniu z lekami metabolizowanymi przez CYP 2D6.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Zazwyczaj są przemijające, o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym. Najczęściej obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (niestrawność, uczucie pełności w żołądku, brak łaknienia, nudności, łagodny ból brzucha, biegunka), alergiczne odczyny skórne (wysypka, pokrzywka) i ból głowy. Niezbyt często występują przemijające zaburzenia smaku, łącznie z jego utratą; rzadko: ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, fotonadwrażliwość), obrzęk naczynioruchowy, ciężkie zaburzenia czynności wątroby (w tym żółtaczka, cholestaza, zapalenie wątroby), parestezje, niedoczulica, zawroty głowy, złe samopoczucie, zmęczenie. Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia hematologiczne (neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza), zaostrzenie łuszczycy, pojawienie się lub zaostrzenie objawów tocznia rumieniowatego skórnego i układowego, zaburzenia psychiczne (depresja, lęk). Wskazaniami do odstawienia preparatu są: objawy zaburzenia czynności wątroby i ciężkie reakcje skórne.

Interakcje

W wyniku przyspieszenia metabolizmu terbinafiny rifampicyna może skracać jej działanie, natomiast cimetydyna może je przedłużać (może zachodzić konieczność dostosowania dawki preparatu przy jednoczesnym stosowaniu tych leków). Preparat może nasilać działanie leków metabolizowanych przez CYP 2D6, tj. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, beta-adrenolityków, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów MAO typu B. Terbinafina może także nieznacznie zwiększać lub zmniejszać klirens leków metabolizowanych przez enzymy cytochromu P-450, m.in. cyklosporyny, tolbutamidu, terfenadyny, triazolamu, doustnych środków antykoncepcyjnych. Preparat stosowany jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi może wywoływać zaburzenia menstruacyjne (krwawienia międzymiesiączkowe, nieregularne cykle).

Dawkowanie

Doustnie dorośli: zazwyczaj 250 mg raz na dobę. Pacjentom z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) podaje się połowę dawki.
Czas trwania leczenia: 2-4 tygodnie w grzybicy tułowia i podudzi i stóp; 2-6 tygodni w grzybicy międzypalcowej i typu podeszwowo-mokasynowego; 4 tygodnie w grzybicy owłosionej skóry głowy i włosów; 6-12 tygodni w grzybicy paznokci (w grzybicy paznokci rąk zazwyczaj 6 tygodni; w grzybicy paznokci stóp - zazwyczaj 12 tygodni).

Reklama

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć aktywność aminotransferaz w surowicy. Terbinafina podawana doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego.

Pharmindex