Virgan

Reklama

Działanie

Lek przeciwwirusowy w postaci preparatu okulistycznego. Działa na wirusy grupy Herpes (Herpes simplex 1 i 2, cytomegalowirusy), jak również adenowirusy (o serotypach 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22, 28). Gancyklowir w zainfekowanej komórce przekształcany jest do trifosforanu gancyklowiru, aktywnej formy substancji czynnej. Mechanizm działania polega na kompetycyjnym hamowaniu polimerazy DNA wirusa, jak i bezpośrednim wbudowywaniu leku do cząsteczki DNA wirusa, co blokuje jej wydłużenie. Gancyklowir przenika do rogówki i przedniego odcinka oka, co pozwala na utrzymywanie się wyższych stężeń niż mediana dawki skutecznej terapeutycznie (ED50) przez kilka godzin.

Wskazania

Leczenie powierzchownego ostrego zapalenia rogówki spowodowanego zakażeniem wirusami Herpes simplex.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na gancyklowir, acyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Nie stosować w leczeniu zakażeń siatkówki spowodowanych przez cytomegalowirusy (CMV). Nie potwierdzono skuteczności preparatu w leczeniu stanów zapalnych rogówki i spojówki spowodowanych przez inne wirusy. Nie prowadzono badań klinicznych u pacjentów o osłabionej odporności. Żel zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać podrażnienie oka i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych; przed zakropleniem żelu należy wyjąć soczewki kontaktowe; można je ponownie założyć po upływie 15 min od podania.

Ciąża i laktacja

Nie jest wskazane stosowanie preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią, z wyjątkiem przypadków, gdy nie ma możliwości alternatywnego leczenia. U kobiet w wieku rozrodczym należy zastosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Ze względu na to, że w badaniach na zwierzętach stwierdzono genotoksyczność preparatu, zaleca się aby mężczyźni stosujący preparat używali mechanicznych środków antykoncepcyjnych (prezerwatyw) w czasie trwania terapii oraz w ciągu 3 miesięcy po jej zakończeniu.

Działania niepożądane

Bardzo często: przemijające pieczenie lub kłucie, podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie. Często: powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, przekrwienie spojówki.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego oka wykazującego objawy chorobowe 5 razy na dobę, aż do całkowitej reepitelializacji, następnie 1 kropla 3 razy na dobę przez 7 dni. Czas trwania leczenia nie przekracza zwykle 21 dni. Stosowanie leku u dzieci w wieku <18 lat nie jest zalecane (brak badań). Sposób podania. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 15-minutowej przerwy; żel do oczu podawać jako ostatni.

Reklama

Uwagi

Pacjenci powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, jeśli po podaniu preparatu wystąpią jakiekolwiek zaburzenia widzenia.

Pharmindex