Viru-POS

Reklama

Działanie

Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirus varicella zoster (VZV). Toksyczne działanie leku na komórki ssaków jest niewielkie. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem acyklowir jest fosforylowany do postaci czynnej - trifosforanu acyklowiru, który jest substratem dla wirusowej polimerazy DNA i jest przez nią wbudowywany w wirusowe DNA, co prowadzi do zakończenia syntezy łańcucha DNA wirusa i hamuje jego replikację. Acyklowir z maści do oczu przenika przez nabłonek rogówki i inne powierzchniowe struktury gałki ocznej i szybko osiąga stężenie lecznicze w cieczy wodnistej. Po miejscowym zastosowaniu maści nie wykrywa się acyklowiru we krwi dostępnymi metodami analitycznymi, natomiast wykrywa się nieistotne terapeutycznie stężenia w moczu.

Wskazania

Leczenie opryszczkowego zapalenia rogówki - Herpes simplex keratitis.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy unikać stosowania soczewek kontaktowych w trakcie stosowania preparatu.

Ciąża i laktacja

Podawanie w ciąży rozważyć wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Po podaniu ogólnoustrojowym lek przenika do mleka matki. Jednak dawka otrzymywana przez karmione niemowlę po zastosowaniu preparatu u karmiącej matki prawdopodobnie nie jest istotna

Działania niepożądane

Bardzo często: powierzchowna, ogniskowa keratopatia (nie musi wymagać przedwczesnego przerwania terapii i goi się bez widocznych szkodliwych następstw). Często: przemijające, lekkie pieczenie oka bezpośrednio po podaniu, zapalenie spojówek. Rzadko: zapalenie brzegów powiek. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości z obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywka.

Dawkowanie

Do worka spojówkowego wprowadza się ok. 10 mm maści 5 razy na dobę, w odstępach ok. 4 h z przerwą nocną. Leczenie kontynuować co najmniej przez 3 dni po wygojeniu zmian.

Reklama

Uwagi

Maść przejściowo pogarsza ostrość widzenia, co należy uwzględnić prowadząc pojazdy, obsługując urządzenia mechaniczne lub posługując się niebezpiecznymi narzędziami.

Pharmindex