Nowy sklep

już ON-LINE

Klatka piersiowa

Klatka piersiowa to część tułowia między szyją a jamą brzuszną. Budowa klatki piersiowej obejmuje kości takie jak: żebra, mostek. Sprawdź, jak wygląda anatomia klatki piersiowej.


Reklama

Spis treści

Klatka piersiowa anatomia

Klatka piersiowa (thorax) jest kostno-chrzęstną strukturą wspomagającą proces wymiany gazowej jak i stanowi ochronę dla narządów wewnętrznych. Kształtem przypomina ścięty stożek ograniczony z przodu mostkiem, z tyłu kręgosłupem natomiast boki tworzą żebra.

Klatka piersiowa budowa kości

Klatka piersiowa rozpoczyna się wąskim otworem górnym, by stopniowo rozszerzać się ku dołowi, gdzie znajduje otwór dolny klatki piersiowej. Otwór górny ogranicza z przodu mostek, bocznie żebra a z tyłu kręgi szyjne. Jego płaszczyzna nachyla się skośnie ku przodowi i do dołu. Otwór dolny ograniczony jest od przodu przez wyrostek mieczykowaty mostka (processus xiphoideus sterni), bocznie dolnymi żebrami oraz z tyłu dwunastym kręgiem piersiowym.

Ściany boczne klatki piersiowej są utworzone przez 12 par łukowato wygiętych żeber łączących mostek z kręgami. Poszczególne żebra oddzielone są od siebie przestrzeniami międzyżebrowymi, które są najszersze na granicy kości i chrząstki. Sprężystość klatki piersiowej wynika z dużej elastyczności pierścieni żebrowych. Każdy z nich zbudowany jest z pary żeber złączonych z mostkiem zapewniając wysoką odporność mechaniczną.


Reklama

Klatka piersiowa

Reklama