Nowy sklep

już ON-LINE

Płaszczyzny

Płaszczyzny anatomiczne, czyli płaszczyzny ciała, przecinają się pod kątem prostym. Wyróżniamy na 3 główne płaszczyzny: płaszczyzna strzałkowa, płaszczyzna czołowa, płaszczyzna poprzeczna lub pozioma.

Spis treści

Płaszczyzny anatomiczne

Przez ciało ludzkie znajdujące się w pozycji anatomicznej przeprowadzić można trzy płaszczyzny anatomiczne:

  • strzałkową (plana sagittale) – określone przez oś strzałkową i pionową, dzielącą ciało na część prawą (pars dexter) i lewą (pars sinister),
  • czołową (plana frontale) – określone przez oś poprzeczną i pionową, dzielące ciało na część przednią (pars anterior) i tylną (pars posterior), biegnące prawie równolegle do czoła,
  • poprzeczną lub poziomą (plana horizontale) – określone przez oś poprzeczną i strzałkową, wyodrębniające część górną (pars superior) i dolną ciała (pars inferior).

Czytaj też: Płaszczyznaczołowa


Płaszczyznapozioma" class="art__hash-separator">

Płaszczyzna strzałowa


Płaszczyzna czołowa


Płaszczyzna pozioma