Ośrodkowy układ naczyń

Ośrodkowy układ naczyń jest odpowiedzialny za koordynowanie czynności życiowych organizmu. Ośrodkowy układ nerwowy człowieka składa się z mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Zobacz schemat mięśni człowieka.


Reklama

Spis treści

Ośrodkowy układ nerwowy budowa

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z móżdżka oraz rdzenia kręgowego. Jest on zbudowany z istoty szarej i białej. Częścią składową istoty szarej są komórki nerwowe oraz włókna nerwowe rdzenne i bezrdzenne, tkanka glejowa i naczynia krwionośne wraz z paskami tkanki łącznej.

Mózgowie

Mózgowie jest zaopatrywane w krew przede wszystkim przez układ tętnic zwany kołem tętniczym mózgu Willisa (circulus arteriosus cerebri). Znajduje się ono na dolnej powierzchni mózgowia. Zaopatruje ono w krew całe mózgowie, oczodoły, okolice nosa oraz część opony twardej. Koło tętnicze składa się z:

  • tętnic przednich mózgu (arteria cerebri anterior), które są gałęziami tętnic szyjnych wewnętrznych (arteria carotis interna)
  • tętnicy łączącej przedniej (arteria communicans anterior)
  • tętnic tylnych mózgu (arteria cerebri posterior), gałęzi tętnicy podstawnej powstałej (arteria basilaris) z połączenia obu tętnic kręgowych (arteria vertebralis)
  • tętnic szyjnych wewnętrznych (arteria carotis interna) dające początek także tętnicom środkowym mózgu (arteria cerebri media)
  • tętnic przednich mózgu (arteria cerebri anterior)
  • tętnicy łączącej tylnej (arteria communicans posterior)

Koło tętnicze mózgu umożliwia krążenie poboczne między głównymi tętnicami mózgowia: tętnicą podstawną oraz tętnicą szyjną wewnętrzna prawa i lewą. W przypadku zamkniecia światła któregokolwiek z tych naczyń przez proces chorobowy istnieje, choć nie zawsze, możliwość dopływu krwi z pozostałych tętnic (strony przeciwnej) poprzez tętnicę łaczącą tylną lub przednią. Mechanizm ten zapobiega niedotlenieniu mózgowia. Móżdżek, który znajduję się w dole tylnym czaszki jest unaczyniony przez tętnicę dolną tylną móżdżku (arteria cerebelli inferior posterior) oraz tętnicę dolna przednią móżdżku (arteria cerebelli inferior anterior) odchodzącą od tętnicy podstawnej (arteria basilaris).

Reklama

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy w organizmie człowieka przewodzi impulsy nerwowe pomiędzy mózgowiem a obwodowym układem nerwowym. Ma kształt gubego sznura i jest umiejscowiony w kanale kręgowym kręgosłupa. Jego przeciętna średnica wynosi około 1 cm.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

<-- popup -->