Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy. NFZ rozliczy świadczenia

Obywatele Ukrainy masowo przybywają do Polski w związku z wojną na terenie ich rodzinnego kraju. Szukają wsparcia i pomocy, szukają bezpieczeństwa. Wielu z nich potrzebuje i będzie potrzebować także pomocy medycznej. I ta pomoc jest udzielana nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarz trzyma kobietę za rękę
Materiały: 123RF
W skrócie
 • Uchodźcy z Ukrainy otrzymają w Polsce bezpłatną pomoc medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Przepisy dotyczą wszystkich palcówek, które działają w ramach umów z NFZ.
 • Obywatele Ukrainy muszą spełnić proste warunki formalne aby uzyskać pomoc od polskich jednostek ochrony zdrowia.
 • Dla naszych sąsiadów z Ukrainy została również uruchomiona specjalna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu.
SPRAWDŹ TEŻ: Darmowy dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy
Spis treści

Reklama

Bezpłatna pomoc zdrowotna dla uchodźców z Ukrainy

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia podała informację w specjalnym komunikacie, iż każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala ma uzyskać adekwatną pomoc medyczną. 

Komunikat jest jasny i precyzyjny – takim osobom nie można odmówić bezpłatnej pomocy medycznej. Stanowisko władz polskich w tym zakresie potwierdził w dniu 27 lutego 2022 roku wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.  

Wszystkie świadczenia, które będą udzielane obywatelom Ukrainy w tym trybie rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. Zasady rozliczeń są takie same, jak w przypadku polskich pacjentów. Co to w praktyce oznacza dla obywateli Ukrainy? 

Odpowiedź jest prosta – za te świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie obywatel Ukrainy. Rząd pracuje nad prawnymi unormowaniami tego rodzaju pomocy, ale to nie wstrzymuje jej udzielania już teraz.  

Reklama

Jakie warunki muszą spełnić obywatele Ukrainy aby uzyskać pomoc medyczną w Polsce?

Aktualnie, nawet w sytuacji braku przepisów wykonawczych, darmowa pomoc medyczna jest i będzie udzielana Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do nas ze swojego kraju. Potrzebne informacje można znaleźć na stronie nfz.gov.pl. Do jej uzyskania potrzebne jest jedynie spełnienie pewnych warunków: 

 • obywatel Ukrainy musi posiadać w dokument, który potwierdza legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 • poświadczenie potwierdzające legalny pobyt może mieć formę zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży obywatela Ukrainy. 

Przepisy dotyczą wszystkich palcówek, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie unormowania w zakresie pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. To bardzo jasny komunikat – ludność z Ukrainy od tego dnia jest objęta pomocą medyczną w ramach NFZ.

Reklama

Czy obywatele Ukrainy muszą się rejestrować w punkcie recepcyjnych aby otrzymać wsparcie?

Urząd do Spraw Cudzoziemców podał na swojej stronie internetowej komunikat, iż rejestracja w punktach recepcyjnych, zlokalizowanych w pobliżu przejść granicznych, nie jest w tej sytuacji obowiązkowa. 

Wniosek o ochronę międzynarodową można złożyć później i nie jest on konieczny to otrzymania bieżącej pomocy medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W punktach recepcyjnych przy granicy uchodźcy mogą odpocząć, tam też otrzymają ciepłe posiłki, tymczasowe zakwaterowanie i dodatkowe informacje o pobycie w Polsce i możliwych miejscach zakwaterowania. Zaraz po przekroczeniu granicy mogą uzyskać w takich punktach pierwszą pomoc medyczną i psychologiczną. 

W sytuacji ucieczki przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie brak dokumentów, które umożliwiają wjazd do Polski nie blokuje wpuszczenia obywatela Ukrainy do naszego kraju, ani też nie jest przeszkodą do skorzystania z pomocy medycznej. 

Wystarczą wewnętrzne ukraińskie dokumenty podróży z odciskiem stempla straży granicznej RP. Straż Graniczna RP wystawia również w takich sytuacjach zaświadczenia o pobycie, które także uprawniają do dostępu do polskiej służby zdrowia. 

Reklama

Na jakich zasadach placówki medyczne związane z NFZ udzielają pomocy potrzebującym Ukrainkom i Ukraińcom?

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia każda jednostka medyczna związana umową z NFZ nie powinna żadnemu obywatelowi Ukrainy przybywającemu do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy:

 • odmówić pomocy,
 • odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
 • domagać się zapłaty za udzielone świadczenia,
 • wystawiać faktur za udzielone świadczenia w ramach tego konkretnego trybu pomocy.

Placówki medyczne powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielania pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z jego paszportu, czy innego dokumentu podróży lub zaświadczenia, wydanego przez Straż Graniczną RP. 

Wszystkie rozliczenia udzielonych świadczeń w ramach NFZ będą możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy ze szczegółowymi rozwiązaniami rozliczeniowymi. 

Wielu lekarzy różnych specjalności oferuje swoją pomoc w ramach darmowych porad, leczenia lub innych form wsparcia dla uchodźców. Takie informacje można znaleźć w różnych mediach społecznościowych. 

Reklama

Specjalna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu dla uchodźców z Ukrainy

W celu ułatwienia dostępu do informacji z zakresu pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy uruchomiona została Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (w skrócie TPK) w formie jednego bezpłatnego numeru dla całej Polski 

800 137 200, który jest czynny w nocy, weekendy i święta, a więc w te wszystkie dni, kiedy Podstawowa Opieka Zdrowotna nie pracuje w normalnych godzinach. Tutaj można uzyskać fachową pomoc medyczną przez telefon i dalsze instrukcje. TPK stwarza także możliwość wypełnienia i wysłania formularza na stronie gov.pl.

Formularz zgłoszenia na konsultacje w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) jest aktywny wyłącznie w godzinach działania TPK:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia;
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia. 

Wszystkie informacje na stronie TPK podane są także w języku ukraińskim. 

Czytaj również

Bibliografia

 • https://www.nfz.gov.pl/ (data dostępu: 28.02.2022)
 • https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow (data dostępu: 28.02.2022)
 • https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2 (data dostępu: 28.02.2022)
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!

Reklama


Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!