Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - NFZ i zamiast NFZ. Cena

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to dodatkowy pakiet świadczeń. Od lat wzrasta liczba osób, decydujących się na rozszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W jaki sposób można zawrzeć taką indywidualną umowę? Jakie koszty trzeba ponieść, aby korzystać z tego sektora ubezpieczeń?
Kobieta podpisuje umowę na ubezpieczenie
źródło:123RF
Spis treści

Coraz więcej osób uważa, iż publiczna opieka zdrowotna nie spełnia ich oczekiwań zdrowotnych. Długi czas spędzany w poradniach, trudności w dostaniu się na konsultacje do specjalisty to jedne z wielu problemów, z jakimi boryka się codziennie państwowa służba zdrowia. Możliwość krótszego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza czy brak konieczności uzyskania skierowania na specjalistyczne badania powodują, iż wielu chorych decyduje się na prywatne polisy.

Reklama

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie medyczne funkcjonuje w polskim systemie ubezpieczeń obok publicznej służby zdrowia. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2019.1371 z dnia 2019.07.24) określa zasady, jakim podlega publiczna opieka zdrowotna. 

Zgodnie z art. 1 zakres przedmiotowy tej ustawy określa między innymi:

 • warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zasady i tryb finansowaniatych świadczeń,
 • zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych,
 • zadanie władz publicznych w zakresie zapewnienie równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • zasady powszechnego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 68 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza zasadę, iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, niezależnie od sytuacji materialnej (art. 68 pkt. 2). Taki zapis nie zamyka drogi do prywatnych polis zdrowotnych. Wspomniana Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych rozróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia powszechnego: 

 •  ubezpieczenie obowiązkowe,
 • ubezpieczenie dobrowolne. 

Ubezpieczenie dobrowolne, mimo konieczności zawarcia indywidualnej umowy z NFZ i samodzielnego opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest typowym ubezpieczeniem prywatnym. Ta forma daje możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak świadczenia finansowane ze środków publicznych. Zupełnie inna formą jest ubezpieczenie zdrowotne prywatne. 

Reklama

Zalety ubezpieczenia prywatnego

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są dodatkowym płatnymuzupełnieniem ubezpieczenia, gwarantowanego w tym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powszechna opinia, iż publiczna służba zdrowia jest dość mocno niedofinansowana i wymaga reformy, skłania dużą rzeszę pacjentów do zawierania umów z firmami ubezpieczeniowymi na dodatkowy indywidualny pakiet ochrony zdrowia. 

Czym charakteryzują się prywatne ubezpieczenia chorobowe? Oto ich zalety:

 • dostęp do wielu poradni specjalistycznych,
 • wizyty u lekarzy, którzy nie przyjmują pacjentów w ramach publicznej służby zdrowia,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznych badań w ramach comiesięcznej opłaty ubezpieczeniowej,
 • możliwość korzystania z konsultacji lekarzy specjalistów bez konieczności skierowania (wymaganego w ramach NFZ),
 • skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza lub konkretne badania,
 • omijanie kolejek w przychodniach,
 • większy komfort leczenia,
 •  prawo do rozszerzenia tradycyjnych świadczeń medycznych,
 •  dostęp do nowoczesnego sprzętu,
 • leczenie w prywatnych szpitalach wraz z możliwością uzyskania zasiłku operacyjnego czy szpitalnego,
 • ogólnie pojęta oszczędność czasu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują prywatne ubezpieczenia zdrowotne w dwóch formach. Pierwszą jest możliwość wykupienia polisy zdrowotnej, która pokrywa koszty usług medycznych, dostosowanych do konkretnych pacjentów. Druga forma to abonament medyczny, który finansuje szeroko pojęte usługi medyczne w prywatnych placówkach opieki medycznej. 

Ubezpieczenie prywatne funkcjonuje obok zdrowotnego ubezpieczenia obowiązkowego i jest dodatkiem do jego zakresu. Sam fakt posiadania indywidualnej polisy medycznej nie zwalnia z obowiązku płacenia składek na rzecz ZUS. Pacjent ma jednak możliwość wyboru prywatnego ubezpieczyciela i doboru warunków umowy na świadczenie usług medycznych. Tego rodzaju umowy posiadają bardzo często kilka wariantów do wyboru – podstawowy, rozszerzony lub wariant „premium” (z najszerszym zakresem). Zakres ochrony wyższego wariantu oznacza konieczność zapłaty wyższej składki. 

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) większości towarzystw ubezpieczeniowych nie obejmują swoim zakresem takich przypadków, które powstają z winy samego ubezpieczonego. Oto kilka przykładów:

 • samookaleczenia,
 • choroby będące następstwem popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania,
 • zły stan zdrowia na skutek nadużywania alkoholu,
 • choroby związane z nadużywaniem substancji odurzających,
 • pogorszenie stanu zdrowia na skutek niestosowania zaleceń lekarskich (na przykład nadużywanie leków).

Reklama

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne NFZ

Prawo przewiduje możliwość zawarcia indywidualnej umowy o świadczenie opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przez osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu. Jest to pewien rodzaj ubezpieczenia prywatnego dobrowolnego na podstawie pisemnego wniosku, złożonego w NFZ (art.68 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). Warunkiem koniecznym jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarcie tego typu umowy nakłada obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym powstaje z dniem określonym w umowie. 

Zasady przystąpienia do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ZUS:

 •  wypełnienie odpowiedniego wniosku (wzór do pobrania na www.nfz.gov.pl),
 • przygotowanie dokumentu tożsamości, 
 • przedstawienie dokumentu, który potwierdza ostatni okres ubezpieczenia (w razie braku potwierdzenia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych),
 • złożenie wniosku we właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania oddziale NFZ,
 • podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 •  uiszczenie dodatkowej opłaty, której wysokość jest uzależniona od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek,
 • złożenie umowy we właściwym ZUS w ciągu 7 dni od daty jej podpisania.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ustaje z dniem rozwiązania takiej umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek na rzecz ZUS. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jest także przesłanką do wygaśnięcia umowy dobrowolnej. 

Tego typu umowy nie dają pacjentowi możliwości wyboru zakresu ubezpieczenia i z góry narzucają wysokość składki do ZUS, która wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Reklama

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ

Wybierając prywatne ubezpieczenie zdrowotne i analizując, gdzie się ubezpieczyć prywatnie, warto przeanalizować kilka elementów zasięgu ubezpieczeniowego indywidualnych umów. Wszystkie usługi medyczne, ujęte w ofercie wyraźnie wskazują na zakres, który funkcjonuje w ramach takiej umowy. Usługi nie ujęte w umowie zawsze są dodatkowo płatne. Warto, aby specjalne usługi medyczne, takie jak rehabilitacja czy opieka w trakcie ciąży także były objęte ubezpieczeniem. Każdy powinien dostosować abonament medyczny do swoich indywidualnych potrzeb i chorób. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe gwarantują leczenie ambulatoryjne czy ubezpieczenie kosztów leczenia. Bardzo korzystnymi rozwiązaniami dla pracowników są pakiety ubezpieczeniowe, bezpośrednio kierowane do poszczególnych firm i zakładów pracy, które pokrywają cały koszt ubezpieczenia lub jego część. Każdy kto pragnie podpisać prywatną umowę lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla rodzinypowinien dokładnie sprawdzić, czy proponowana wysokość składki jest proporcjonalna do zakresu proponowanych usług. 

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie?Ceny tego typu pakietów medycznych są bardzo różne – od 50 do 150 zł. miesięcznie. Pakiety o najwyższym standardzie mogą osiągać cenę nawet do 300 zł. miesięcznie. 

Pacjenci często dostosowują rodzaj oferowanego pakietu do swojego przychodu i możliwości finansowych. 

Czytaj też:

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2019.1371 z dnia 2019.07.24),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2020.895 z dnia 2020.05.20),
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
 • B. Samoliński „Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 r.,
 • www.nfz.gov.pl
 • www.zus.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Chorobowe w ciąży – jak obliczyć? Kto i kiedy wypłaca?
Kobieta w ciąży trzyma się za brzuch
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje

Reklama


Sonda
Sonda redakcyjna
Jakie środki stosujesz, aby złagodzić suchy kaszel?
Unituss Junior