ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Recepta weterynaryjna: wzór. Na jakie leki jest wypisywana?

Recepta weterynaryjna umożliwia podawanie zwierzętom określonych leków. Często lekarstwa przeznaczone dla zwierząt nie wystarczają w trakcie ich leczenia. Weterynarz ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze, które przeznaczone są do stosowania u ludzi.
Trzy psy
źródło:123RF
Spis treści

Choroby zwierząt bardzo często niewiele różnią się od tych, które dotykają ludzi. I podobnie jak u ludzi mają różne podłoże – bakteryjne, wirusowe czy grzybicze. 

Możliwości leczenia produktami tylko i wyłącznie przeznaczonymi tylko dla zwierzaków są niekiedy niewystarczające. Warto wtedy skorzystać z recepty weterynaryjnej.

Reklama

Recepta weterynaryjna

Warunki wystawiania recept weterynaryjnych szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U.2003.97.891 z dnia 2003.05.30). 

Rozporządzenie szczegółowo określa:

 • oznakowanie, tryb i sposób wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi,
 • wzór recepty na produkty lub leki,
 • sposób zaopatrywania w druki recept na produkty lub leki,
 • sposób kontroli wystawienia i realizacji recept weterynaryjnych,
 • sposób kontroli stosowania takich produktów.

Recepty weterynaryjne mogą być wystawiane tylko na te produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi, które są konieczne do stosowania u zwierząt, a brak jest tego typu produktów weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu (§1 ww. rozporządzenia). 

Przepisy prawa zezwalają na wystawianie przez lekarzy weterynarii recept weterynaryjnych tylko w przypadku stosowanie przepisanych leków przez właściciela zwierzęcia lub stosowania tych leków przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej.

Reklama

Recepta weterynaryjna „dla siebie”

Każdy lekarz weterynarii może wystawić receptę „dla siebie”, aby wykorzystywać w swojej praktyce określone leki, przeznaczone dla ludzi i stosowane do leczenia zwierząt. 

Wystawienie takiej recepty jest dopuszczalne, jeżeli:

 • zakupione w taki sposób leki są używane przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii tylko i wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej,
 • na recepcie znajduje się adnotacja o treści „do użytku własnego” („ad usum proprium”),
 • zapas zapisanych leków nie może przekraczać ich 14-dniowego średniego zużycia,
 • leki są przechowywane zgodnie ze wszelkimi wymaganiami dla tego typu produktów,
 • zużycie leków zostanie udokumentowane zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego,
 • brak jest odpowiedniego produktu leczniczego, dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

Recepty weterynaryjne nie są dostępne w każdej hurtowni. Zaopatrzenie w druki recept prowadzą tylko hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych. Ta zasada wynika dokładnie z przepisów prawa (§8 ww. rozporządzenie). 

Reklama

Jak wypisać receptę weterynaryjną? 

Podstawowe warunki prawidłowego wypisywania recept weterynaryjnych to: 

 • czytelny zapis całej treści na przedniej części recepty (wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia), 
 • własnoręczny podpis wystawiającego receptę lekarza weterynarii, 
 • dokonywanie poprawek tylko i wyłącznie przez osobę wystawiającą receptę, 
 • wymóg odciśnięcia pieczęci i podpisu lekarza przy dokonywanych poprawkach,
 • określenie ilości surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leku recepturowego cyframi arabskimi, wagowo, w systemie metrycznym lub z wykorzystywaniem symboli międzynarodowych,
 • możliwość podania ilości surowca płynnego w kroplach lub mililitrach,
 • możliwość oznaczenia ilości surowca, będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku wyrazami „ilość odpowiednia”,
 • określanie cyframi rzymskimi ilości leku recepturowego, sporządzanego w szczególności w postaci proszków, gałek lub czopków. 

Recepty weterynaryjne wystawiane są w jednym egzemplarzu. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek – recepty na leki i produkty lecznicze dla zwierząt, których tkanki mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz recepta weterynaryjna na psychotropy lub recepta weterynaryjna „Rpw” (środki odurzające) zawsze wystawiane są wraz z kopią, która pozostaje u lekarza weterynarii, sporządzającego tę konkretną receptę (§6 ww. rozporządzenia). 

Warunki wystawiania takich recept podlegają szczegółowym zasadom, określonym przez przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich zadaniem jest zabezpieczenie nieprawidłowego obrotu tego typu substancjami. W tym celu przeprowadzane są kontrole wystawiania recept weterynaryjnych przez Inspekcję Weterynaryjną lub Inspekcję Farmaceutyczną. 

Reklama

Wzór recepty weterynaryjnej

Każda recepta weterynaryjna musi spełniać wymagania, określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 

Każda taka recepta ma wymiary nie mniejsze niż 98 mm (szerokość) i 203 mm (długość) oraz nie większe niż 103 mm (szerokość) i 211 mm (długość). Po przekątnej każdej recepty biegnie jasnozielony pasek o szerokości 3 mm. Recepty na których przepisywane są środki odurzające lub substancje psychotropowe (oznaczone symbolem „Rpw”) mają kolor różowy z jasnozielonym paskiem, biegnącym po przekątnej.  

Zasady wystawiania tych szczególnych recept są następujące:

 • w miejscu oznaczonym napisem „wystawiający receptę” - firma lub nazwa, pod jaką działa lekarz weterynarii, z siedzibą i adresem, określeniem specjalizacji lekarza weterynarii i numerem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • w miejscu oznaczonym napisem „posiadacz zwierzęcia” – firma lub nazwa posiadacza zwierzęcia, siedziba i adres lub w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz adres, 
 • w miejscu oznaczonym „opis zwierzęcia” – gatunek, płeć i rasa, a dla większej liczby zwierząt dodatkowo ich ilość,
 • w miejscu oznaczonym napisem „Rp” – nazwa i ilość produktu leczniczego, postać w jakiej lek ma być wydany, sposób użycia (lub adnotacja „wiadomo”).

Na awersie recepty za pomocą nadruku nanoszone są symbole „WET” i „WET-KARENCJA”, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych. Wszystkie narzucone przez przepisy elementy wzoru recepty mają za zadanie uniemożliwiać nieprawidłowe wystawianie recept weterynaryjnych. 

Czytaj również

Bibliografia

 • 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U.2003.97.891 z dnia 2003.05.30),
 • 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 z 2020.05.27),
 • 3. www.wetgiv.gov.pl
 • 4. www.gov.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?

Reklama


1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!