Acenol

Spis treści

Acenol - skład

1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

Acenol - Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min, przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 3-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych. Wydalany jest z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby.

Acenol - wskazania

W bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

Acenol - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Acenol - ostrzeżenia

Ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby oraz w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ryzyko uszkodzenia wątroby u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Acenol - ciąża

Preparat może być stosowany jedynie w zdecydowanej konieczności.

Acenol - efekty uboczne

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki). Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu. Bardzo rzadko: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza, hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie w krajach śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej.

Acenol - interakcje

Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowanie z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid i domperidon przyspieszają, a cholestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Podawany łącznie z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina wzmaga przeciwbólowe działanie paracetamolu. Zażywanie leku po jedzeniu zmniejsza skuteczność działania paracetamolu, gdyż zmniejsza się jego wchłanianie w żołądku.

Acenol - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 1-2 tabl. 3-4 razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 h. Dzieci w wieku 6-12 lat: 1/2 -1 tabl. 3-4 razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 6 h. W przypadku niewydolności nerek należy zmniejszyć dawkę leku lub przedłużyć odstęp między dawkowaniem do 6 h (dorośli). Maksymalna dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g - 8 tabl. (po 500 mg) lub 13 tabl. (po 300 mg) i odpowiednio mniej u osób, u których z rozmaitych przyczyn, przedłużono okres między dawkami.

Acenol - uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Pharmindex