Adacel

Spis treści

Adacel - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3).

Adacel - Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana (na fosforanie glinu), o zmniejszonej zawartości antygenów.

Adacel - wskazania

Szczepienie przypominające (po szczepieniu podstawowym) przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi, u pacjentów w wieku od 4 lat. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Adacel - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (formaldehyd, glutaraldehyd). Encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. Ostre i ciężkie choroby gorączkowe (szczepienie należy odłożyć); łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Nie podawać dożylnie, ani śródskórnie; podanie podskórne można rozważyć w wyjątkowych przypadkach.

Adacel - ostrzeżenia

Nie stosować do szczepienia podstawowego. U osób, u których wystąpiły poważne lub ciężkie działania niepożądane w ciągu 48 h po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej podobne składniki, decyzja o podaniu szczepionki powinna być dokładnie rozważona. Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barré lub zapalenie nerwu barkowego, decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka. Nie podawać pacjentom z postępującą chorobą neurologiczną, niekontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią, do czasu określenia odpowiedniego leczenia i ustabilizowania choroby. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii lub wyzdrowienia; jednak szczepienie osób zarażonych wirusem HIV lub osób z przewlekłym niedoborem odporności, takim jak AIDS, jest zalecane, nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym; należy rozważyć głęboko podskórne podanie szczepionki.

Adacel - ciąża

Dane dotyczące ograniczonej liczby zastosowań szczepionki w okresie ciąży nie wskazują na szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych.
Badania na zwierzętach nie wykazują niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu oraz rozwój po urodzeniu. Szczepionka powinna być podawana kobietom w ciąży jedynie w przypadku wyraźnej potrzeby, na podstawie oceny korzyści w stosunku do ryzyka. Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w preparacie są wydzielane z ludzkim mlekiem. W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenoszenie przeciwciał dla antygenów szczepionkowych u potomstwa karmionego piersią, bez szkodliwego działania przeciwciał matczynych wytworzonych po podaniu szczepionki na rozwój pourodzeniowy potomstwa. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu matki karmiącej piersią należy dokonać oceny ryzyka i korzyści ze szczepienia.

Adacel - efekty uboczne

Dzieci 4-6 lat. Bardzo często: jadłowstręt (osłabiony apetyt), ból głowy, biegunka, zmęczenie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Młodzież 11-17 lat. Bardzo często: ból głowy, biegunka, nudności, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, dreszcze, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: wymioty, wysypka, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych. Dorośli. Bardzo często: ból głowy, biegunka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, zmęczenie, osłabienie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto po podaniu szczepionki mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk, wysypka, niedociśnienie), parestezje, niedoczulica, zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu barkowego, porażenie nerwu twarzowego, drgawki, omdlenia, zapalenie rdzenia, zapalenie mięśnia sercowego, świąd, pokrzywka, zapalenie mięśni, siniak w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia oraz duże reakcje w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca wstrzyknięcia poza jeden lub oba stawy, którym mogą towarzyszyć: rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Może dojść do powstania trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, szczególnie jeśli szczepionka jest podawana do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej. Po podaniu szczepionek zawierających toksoidy tężcowe i (lub) błonicze obserwowano kilka przypadków choroby demielinizacyjnej o.u.n., mononeuropatie obwodowe i mononeuropatie nerwów czaszkowych.

Adacel - interakcje

Szczepionka może być stosowana jednocześnie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami, zgodnie z lokalnymi zaleceniami - różne szczepionki i immunoglobuliny należy wstrzykiwać w różne miejsca ciała. W badaniach klinicznych stosowano szczepionkę jednocześnie ze szczepionką przeciw grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną lub doustną szczepionką przeciw poliomyelitis. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Adacel - dawkowanie

Domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny), nie podawać w pośladki. Dorośli i dzieci od 4 lat: 1 dawka (0,5 ml), uwzględniając odstępy między dawkami zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dla wszystkich antygenów wchodzących w skład szczepionki. Osoby, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego toksoidem błoniczym i tężcowym lub nie otrzymały go wcale, nie powinny być szczepione tą szczepionką. Stosowanie tej szczepionki nie jest wykluczone u osób, które otrzymały niepełne szczepienie przeciw krztuścowi lub nie otrzymały go wcale, jednak odpowiedź na dawkę przypominającą wystąpi wyłącznie u osób, które były poprzednio szczepione lub przebyły naturalne zakażenie. Obecnie nie ma danych umożliwiających wydanie zalecenia dotyczącego optymalnego odstępu do podania kolejnych dawek przypominających szczepionki.

Adacel - uwagi

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. W czasie szczepienia należy zabezpieczyć odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Szczepionkę należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex