Znajdź lek

Alfurion

Spis treści

Działanie

Selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych w trójkącie: pęcherz moczowy -cewka moczowa -gruczoł krokowy. Alfuzosyna zmniejsza napięcie (mięśni gładkich) cewki moczowej oraz zmniejsza opór podczas wypływu moczu z pęcherza moczowego, co ułatwia jego opróżnianie. Alfuzosyna: znacząco zwiększa maks. przepływ moczu, znacząco zmniejsza napięcie wypieracza i zwiększa objętość wywołującą silną potrzebę oddania moczu oraz znacząco zmniejsza objętość zalegającego moczu. Po podaniu tabl. o przedłużonym uwalnianiu Cmax występuje po 9 h. Pozorny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 9 h. Wiązanie się z białkami osocza wynosi ok. 90%. Alfuzosyna eliminowana jest drogą nerek, a przypuszczalnie także z żółcią. Po intensywnej przemianie w wątrobie większość metabolitów wydalana jest z kałem (75-91%). Głównym izoenzymem wątrobowym, zaangażowanych w metabolizm alfuzosyny jest CYP3A4.

Wskazania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany związane z niedociśnieniem ortostatycznym. Niewydolność wątroby. Leczenie skojarzone z innymi lekami α1-adrenolitycznymi.