Apap ból i gorączka C plus

Spis treści

Apap ból i gorączka C plus - skład

1 tabl. musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 300 mg kwasu askorbowego. Preparat zawiera aspartam i sód.

Apap ból i gorączka C plus - Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Paracetamol poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego hamuje syntezę prostaglandyn w OUN, czego efektem jest podwyższenie progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax  we krwi osiąga po ok. 1 h. T0,5 wynosi 2-4 h. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a przeciwgorączkowego 6-8 h. Metabolizowany w wątrobie, wydalany przez nerki. Witamina C wywiera stymulujący wpływ na procesy odpornościowe organizmu. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 2-3 h.

Apap ból i gorączka C plus - wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu i (lub) gorączki.

Apap ból i gorączka C plus - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrodzony niedobór G-6-PD. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Kamica moczowa. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (preparat zawiera aspartam). Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres 2 tyg. po ich odstawieniu. Stosowanie zydowudyny. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Apap ból i gorączka C plus - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, hemochromatozą, astmą oskrzelową oraz na diecie ubogosodowej. Lek zawiera 167 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat zawiera paracetamol; ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czyinne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. W trakcie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby, szczególnie u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Apap ból i gorączka C plus - ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności. Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią w ilości ok. 1% dawki przyjętej przez matkę. Kwas askorbowy również przenika przez łożysko i do mleka.

Apap ból i gorączka C plus - efekty uboczne

Niezbyt często: rumieniowe, pokrzywkowe reakcje skórne i zaczerwienienie skóry. Rzadko: reakcje alergiczne jak obrzęk Quinckego, duszność, skurcz oskrzeli, zlewne poty, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu, nudności, wymioty. Bardzo rzadko: małopłytkowość uwarunkowana autoimmunologicznie, leukopenia, agranulocytoza, granulocytopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, ciężkie reakcje skórne, uszkodzenie wątroby, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa.

Apap ból i gorączka C plus - interakcje

Nie stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie (propantelina), mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po zakończeniu leczenia tymi lekami, może wywołać stany pobudzenia i gorączkę. Paracetamol stosowany krótkotrwale w dawce terapeutycznej nie wykazuje istotnej klinicznie interakcji z lekami przeciwzakrzepowymi. Paracetamol stosowany z zydowudyną może powodować neutropenię oraz nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny. Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny). Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektórych leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, hydrazyd kwasu izonikotynowego) oraz ryfampicyny może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i chlorzoksazonu zwiększa ich hepatotoksyczność. Paracetamol wydłuża około 5-krotnie czas połowiczej eliminacji chloramfenikolu. Alkohol spożywany podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstawania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może doprowadzić do niewydolności wątroby. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie glinu i żelaza.

Apap ból i gorączka C plus - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabl. co 4-6 h. Dawka maksymalna wynosi 3 tabl. na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki wody.

Apap ból i gorączka C plus - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie leku może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (oznaczanie glukozy, kreatyniny).

Pharmindex