Aprost

Spis treści

Aprost - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Aprost - Działanie

Inhibitor 5-α-reduktazy testosteronu typu II. Zahamowanie aktywności 5-α-reduktazy powoduje zahamowanie przemiany testosteronu do hormonu o silniejszym działaniu androgennym - dihydrotestosteronu, który stymuluje rozrost gruczołu krokowego. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych. Biodostępność podanego doustnie finasterydu wynosi około 80% (pokarm nie wpływa na biodostępność). Lek osiąga Cmax w ciągu 2 h. W około 93% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h, u mężczyzn >70 lat wydłuża się do 8 h. Lek jest wydalany z moczem i kałem.

Aprost - wskazania

Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu zmniejszenia objętości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów towarzyszących chorobie, a także w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia chirurgicznego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomia.

Aprost - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub inne składniki preparatu. Nie stosować u kobiet i dzieci.

Aprost - ostrzeżenia

Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym odpływem moczu należy uważnie obserwować pod kątem uropatii zaporowej. Brak danych dotyczących stosowania finasterydu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Aprost - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i kobiet, które mogą potencjalnie zajść w ciążę. Finasteryd podawany kobietom w ciąży mógłby powodować zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodów męskich. Kobiety w ciąży i w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek preparatu, ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania leku i związanego z tym zagrożenia dla płodu męskiego. Jeśli partnerka pacjenta leczonego finasterydem jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na kontakt z nasieniem (np. przez zastosowanie prezerwatywy) lub zaprzestać stosowania finasterydu.

Aprost - efekty uboczne

Często: osłabienie popędu płciowego, impotencja. Niezbyt często: zaburzenia ejakulacji, powiększenie piersi, bolesność piersi, wysypka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, obrzęk warg i twarzy) oraz ból jąder.

Aprost - interakcje

Finasteryd nie wydaje się wpływać znacząco na układ enzymów cytochromu P-450. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji między finasterydem a propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem. Podczas badań klinicznych finasteryd był stosowany w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami kanału wapniowego, azotanami, lekami moczopędnymi, antagonistami receptora H2, inhibitorami reduktazy HMG-CoA, NLPZ, chinolonami oraz benzodiazepinami - nie stwierdzono klinicznie istotnych niekorzystnych interakcji z ww. lekami.

Aprost - dawkowanie

Doustnie, 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłku. Preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów w wieku >70 lat.

Aprost - uwagi

Przed i okresowo w czasie leczenia należy przeprowadzać badania mające na celu wykluczenie raka gruczołu krokowego (w tym badanie palpacyjne per rectum). Należy wziąć pod uwagę, że leczenie finasterydem powoduje zmniejszenie o ok. 50% stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi. Po około 6 mies. leczenia finasterydem wartość PSA stabilizuje się na nowym poziomie; należy wtedy wartość PSA podwoić, aby uzyskać wartość porównywalną z zakresem prawidłowym u nieleczonych mężczyzn. Zwiększenie stężenia PSA u pacjenta leczonego finasterydem powinno być dokładnie przeanalizowane. Stosunek PSA wolnego do całkowitego pozostaje niezmieniony w trakcie leczenia finasterydem, dlatego nie ma potrzeby korygowania wyniku, jeśli odsetek wolnego PSA jest wykorzystywany do diagnostyki raka gruczołu krokowego.

Pharmindex