Arucom

Spis treści

Arucom - skład

1 ml kropli zawiera 0,05 mg latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu); krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Arucom - Działanie

Preparat zawiera dwie substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania. Łączne podanie prowadzi do dodatkowego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, w porównaniu do podania każdej z tych substancji osobno. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny F, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Po podaniu do worka spojówkowego latanoprost wchłania się przez rogówkę, ulegając w całości hydrolizie do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w gałce ocznej; metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 w osoczu wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem. Tymolol jest nieselektywnym β-adrenolitykiem, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i swoistego działania błonowego. Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym. Maksymalne stężenie w cieczy wodnistej występuje po 1 h po miejscowym zakropleniu. Część dawki przenika do krwiobiegu - maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 10-20 min. Tymolol jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem (w postaci metabolitów i częściowo jako substancja macierzysta). T0,5 wynosi 6 h.

Arucom - wskazania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych (również w podeszłym wieku) pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Arucom - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Choroby przebiegające z nadreaktywnością dróg oddechowych (w tym astma oskrzelowa, astma w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc). Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II lub IIIst. niekontrolowany rozrusznikiem, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Arucom - ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku złożonego u dzieci i młodzieży

Arucom - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Arucom - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u pacjentów z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: zielono-brązowym, żółto-brązowym lub niebiesko-szaro-brązowym ; u pacjentów o jednorodnie niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano rzadko; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała). Często: podrażnienie oka (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oka. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie oka, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki, wysypka skórna, świąd. Dodatkowe działania niepożądane związane ze stosowaniem poszczególnych składników preparatu (częstość nieznana). Latanoprost: opryszczkowe zapalenie rogówki, zawroty głowy, zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punktowe ubytki nabłonka rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki i zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerki rogówki, nieprawidłowo skierowane rzęsy (czasami prowadzące do podrażnienia oka oraz powstawanie torbieli tęczówki), zaostrzenie wcześniej występującej dławicy piersiowej, kołatanie serca, astma, zaostrzenie astmy, duszność, ciemnienie skóry powiek, ból stawów, ból mięśni, ból w klatce piersiowej. Tymolol: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna), hipoglikemia, depresja, utrata pamięci, obniżenie libido, bezsenność, koszmary senne, zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, epizody mózgowo-naczyniowe, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenia, ból głowy, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia i odwarstwianie naczyniówki będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oka, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), szumy uszne, kołatania serca, obrzęk, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie akcji serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, niedociśnienie, objaw Raynauda, zespół zimnych rąk i stóp, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel, zaburzenia smaku, nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty, łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna, ból mięśni, zaburzenia czynności seksualnych, spadek libido, osłabienie i zmęczenie.

Arucom - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 2 lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Możliwe jest występowanie działania addycyjnego, objawiającego się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią, jeżeli tymolol w postaci kropli do oczu jest podawany jednocześnie z doustnymi: antagonistami kanału wapniowego, lekami β-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną. U pacjentów przyjmujących doustne β-adrenolityki i preparat wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe może być nasilony. Równoczesne stosowanie miejscowe 2 lub więcej β-adrenolityków nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie tymololu i epinefryny może powodować rozszerzenie źrenic. Leki β-adrenolityczne mogą nasilić działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Leki okulistyczne zawierające β-adrenolityki mogą hamować ogólnoustrojowe działanie β-agonistyczne np. adrenaliny. Leki β-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie tętnicze "z odbicia", które może występować po odstawieniu klonidyny. Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie β-adrenolityczne.

Arucom - dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Natychmiast po zakropleniu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 min, aby ograniczyć wchłanianie ogólnoustrojowe; może to powodować zmniejszenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych i nasilenie działania miejscowego. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Arucom - uwagi

Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex