Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Asprocol

Spis treści

Reklama

Asprocol - skład

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg glicyny.

Reklama

Asprocol - działanie

Lek o działaniu przeciwgorączkowym, słabym przeciwbólowym i przeciwzapalnym, zawierający kwas acetylosalicylowy zbuforowany glicyną. Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo głównie poprzez zmniejszanie stanu zapalnego. Hamując cyklooksygenazę płytek krwi działa przeciwagregacyjnie. W większych dawkach działa przeciwzakrzepowo podobnie do pochodnych kumaryny. Hamowanie syntezy prostaglandyn oraz działanie miejscowe może powodować uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Wchłania się częściowo z żołądka, a pozostała część z jelita cienkiego. Początek działania następuje po upływie 15-30 min od podania, działanie maksymalne następuje po upływie 4-5 h od podania. Wiąże się z białkami surowicy w około 90%. T0,5 zależy od dawki (wydłuża się wraz ze zwiększaniem dawki):przy dawkach poniżej 0,6 g wynosi około 3 h, przy dawkach toksycznych (10 g - 20 g) wzrasta do 5-19 h. Glicyna przyspiesza rozpuszczanie preparatu w żołądku i zmniejsza dolegliwości dyspeptyczne wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

Reklama

Asprocol - wskazania

Bóle o słabym lub średnim nasileniu (m.in. bóle mięśni, stawów, głowy). Gorączka w przebiegu przeziębienia i innych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych.

Reklama

Asprocol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany (w tym tzw. astma aspirynowa), inne NLPZ, na glicynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma oskrzelowa. Czynna choroba wrzodowa. III trymestr ciąży. Zaburzenia krzepliwości krwi. Ciężka niewydolność: nerek, serca, wątroby. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Asprocol - ostrzeżenia

Ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli i napadu astmy lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub katarem siennym z polipami nosa oraz u osób z reakcjami alergicznymi (odczyny skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje w wywiadzie. Należy zachować ostrożność stosując lek w przypadku nadwrażliwości na inne substancje alergizujące. Ostrożnie stosować u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie. Preparat może wywoływać uszkodzenia błony śluzowej żołądka i krwawienie z przewodu pokarmowego, które może przebiegać bezobjawowo. Krwawienie zwykle ma niewielkie nasilenie, jednak jeśli trwa długo, może prowadzić do niedokrwistości. Może też wystąpić krwotok z przewodu pokarmowego. Stosować ostrożnie w przypadku nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Kwas acetylosalicylowy, zwłaszcza w dużych dawkach, hamuje krzepliwość krwi. Może powodować wydłużenie czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (w tym również niewielkich – np. ekstrakcji zęba). Preparatu nie należy stosować co najmniej 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym. Należy też unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi, zwłaszcza pochodnymi kumaryny. W zaburzeniach czynności wątroby i nerek eliminacja kwasu acetylosalicylowego może być przedłużona, co stwarza ryzyko jego przedawkowania. U osób z niedoborem G-6-PD kwas acetylosalicylowy może powodować hemolizę. Ostrożnie stosować w dnie (skazie moczanowej) - nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego mogą zmniejszać wydalanie kwasu moczowego i powodować napad dny moczanowej u pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego; nadciśnieniu, niedokrwistości oraz niewydolności serca. Nie stosować w ciężkiej niewydolności serca. Długotrwałe stosowanie dużych dawek, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do uszkodzenia nerek. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Zaleca się odstawienie salicylanów 24 do 48 h przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych. W przebiegu niektórych chorób wirusowych, szczególnie w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Występowanie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na wystąpienie zespołu Reye'a, co wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a w przebiegu infekcji wirusowych może wzrosnąć, jeśli jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. Z ww. względów u dzieci poniżej 12 roku życia leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 roku życia można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Leki z kwasem acetylosalicylowym należy stosować ostrożnie w I i II trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Reklama

Asprocol - ciąża

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na to, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych serca i wytrzewień wrodzonych. Nie należy stosować leku u kobiet w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w I i II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie płodu na: działania toksyczne na układ krążenia i oddechowy (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia. W końcowym okresie ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą spowodować narażenie matki i noworodka na: możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek, zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej. Podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Isntnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Asprocol - efekty uboczne

Częstość nieznana: dolegliwości dyspeptyczne (pieczenie, ból w nadbrzuszu, odbijanie), wymioty, biegunka, wrzód trawienny z krwawieniem lub bez, rzadziej krwotok z przewodu pokarmowego, perforacje żołądka i dwunastnicy; uszkodzenie wątroby; wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu; skurcz oskrzeli, w przedawkowaniu hiperwentylacja; wysypki, obrzęk naczynioruchowy, świąd, pocenie; zawroty głowy; szum w uszach, przemijające zaburzenia słuchu; uszkodzenie nerek (występuje po długotrwałym stosowaniu, zwłaszcza złożonych leków przeciwbólowych lub w wyniku przedawkowania); reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, takie jak: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami, takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Asprocol - interakcje

Kwas acetylosalicylowy może hamować działanie leków obniżających ciśnienie (inhibitorów konwertazy angiotensyny, beta-adrenolityków, tiazydów moczopędnych), moczopędne działanie furosemidu i tiazydów. Może też powodować wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoków u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe (w tym również leki trombolityczne oraz inne leki hamujące agregację płytek krwi, np. tyklopidynę). Preparat może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych i powodować hipoglikemię. Kwas acetylosalicylowy zwiększa stężenie w osoczu fenytoiny i wolnej frakcji kwasu walproinowego. Jednoczesne picie alkoholu zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Cymetydyna opóźnia eliminację kwasu acetylosalicylowego. Kwas acetylosalicylowy może nasilać działania niepożądane metotreksatu (w tym toksyczne działanie na szpik kostny) i wankomycyny. Preparat osłabia działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego. Glikokortykosteroidy podawane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii. Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach: jednoczesne stosowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym nie nasila działania terapeutycznego, natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergistycznego działania tych leków. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania jej przez nerki. W przypadku jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego z selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) wzrasta ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Asprocol - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (1 tabl.) co 3-4 h lub 1000 mg (2 tabl.) co 6 h. Nie przekraczać dawki 4 g/dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat (wyłącznie na zlecenie lekarza): dawkowanie jak u dorosłych. Tabletki należy popijać dużą ilością płynu.

Asprocol - uwagi


Podobne leki
Alka-Prim
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!