Azyter

Spis treści

Azyter - skład

1 g roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej (co odpowiada 14,3 mg azytromycyny). 1 pojemnik jednodawkowy zawiera 3,74 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu.

Azyter - Działanie

Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów, w postaci preparatu okulistycznego. Gatunki zwykle wrażliwe: Gram-ujemne bakterie tlenowe: Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae; inne: Chlamydia trachomatis. Gatunki, dla których oporność nabyta może stanowić problem: Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Staphylococcus koagulazo-ujemny (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus grupy G. Mikroorganizmy oporne z natury - Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium; Gram-ujemne bakterie tlenowe: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae. Nie stwierdzono obecności azytromycyny we krwi po podaniu w zalecanych dawkach do worka spojówkowego.

Azyter - wskazania

Leczenie miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ropne zapalenie spojówek u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych; jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych. Należy uwględnić ogólne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azyter - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Azyter - ostrzeżenia

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni, nawet jeśli niewielkie objawy zakażenia bakteryjnego nadal się utrzymują. Zazwyczaj znaczącą poprawę uzyskuje się w ciągu 3 dni. Jeśli objawy nie ustępują po 3 dniach stosowania leku należy rozważyć dalszą diagnostykę. W przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek nie należy używać soczewek kontaktowych. Nie przeprowadzono badań porównawczych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu jagliczego zapalenia spojówek u dzieci w wieku 1 rż. w leczeniu zapalenia spojówek oraz biorąc pod uwagę doświadczenie ze stosowaniem leku u dzieci w wieku od urodzenia w leczeniu ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek. U noworodków zapalenie spojówek nie jaglicze wywołane przez Chlamydia trachomatis i zapalenie spojówek wywołane przez Neisseria gonorrhoeae powinny być leczone ogólnoustrojowo. U noworodków i niemowląt w wieku Chlamydia trachomatis; w przypadku podejrzenia takiego zakażenia konieczne jest leczenie systemowe. Nie należy stosować preparatu w profilaktycznym leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u noworodków.

Azyter - ciąża

Ekspozycja ogólnoustrojowa na azytromycynę podoną do worka spojówkowego jest minimalna, dlatego lek może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią.

Azyter - efekty uboczne

Bardzo często: dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie) po zakropleniu. Często: nieostre widzenie, uczucie lepkości powiek, uczucie „ciała obcego” po zakropleniu. Niezbyt często: zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, wyprysk na powiekach, obrzęk powiek, nadwrażliwość oka, przekrwienie spojówek, zwiększone łzawienie po zakropleniu, rumień powiek, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy. U dzieci i młodzieży profil bezpieczeństwa był podobny jak u osób dorosłych.

Azyter - interakcje

Podczas stosowania leku do worka spojówkowego stężenie azytromycyny we krwi są nieoznaczalne, dlatego jakiekolwiek opisywane interakcje azytromycyny podawanej doustnie z innymi produktami leczniczymi nie są spodziewane w przypadku stosowania kropli do oczu.

Azyter - dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i po południu) przez 3 dni. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u dzieci, młodzieży i pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku podawanego do oka preparat należy podawać jako ostatni, po 15 min przerwy od podania poprzedniego leku.

Azyter - uwagi

Po zakropleniu może przez chwilę wystąpić zaburzenie widzenia - pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu ustąpienia zaburzeń widzenia.

Pharmindex