Znajdź lek

Azyter

Spis treści

Działanie

Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów, w postaci preparatu okulistycznego. Gatunki zwykle wrażliwe: Gram-ujemne bakterie tlenowe: Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae; inne: Chlamydia trachomatis. Gatunki, dla których oporność nabyta może stanowić problem: Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Staphylococcus koagulazo-ujemny (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus grupy G. Mikroorganizmy oporne z natury - Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium; Gram-ujemne bakterie tlenowe: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae. Nie stwierdzono obecności azytromycyny we krwi po podaniu w zalecanych dawkach do worka spojówkowego.

Wskazania

Leczenie miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ropne zapalenie spojówek u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych; jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych. Należy uwględnić ogólne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.