Azyter

Reklama

Działanie

Antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów, w postaci preparatu okulistycznego. Gatunki zwykle wrażliwe: Gram-ujemne bakterie tlenowe: Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae; inne: Chlamydia trachomatis. Gatunki, dla których oporność nabyta może stanowić problem: Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Staphylococcus koagulazo-ujemny (oporny na metycylinę i metycylinowrażliwy), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococci viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus grupy G. Mikroorganizmy oporne z natury - Gram-dodatnie bakterie tlenowe: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium; Gram-ujemne bakterie tlenowe: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacteriaceae. Nie stwierdzono obecności azytromycyny we krwi po podaniu w zalecanych dawkach do worka spojówkowego.

Wskazania

Leczenie miejscowego zapalenia spojówek wywołanego przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: ropne zapalenie spojówek u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych; jaglicze zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis u dzieci (od urodzenia do 17 lat) oraz u dorosłych. Należy uwględnić ogólne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni, nawet jeśli niewielkie objawy zakażenia bakteryjnego nadal się utrzymują. Zazwyczaj znaczącą poprawę uzyskuje się w ciągu 3 dni. Jeśli objawy nie ustępują po 3 dniach stosowania leku należy rozważyć dalszą diagnostykę. W przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek nie należy używać soczewek kontaktowych. Nie przeprowadzono badań porównawczych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu jagliczego zapalenia spojówek u dzieci w wieku <1 roku, ale nie są znane zagrożenia bezpieczeństwa lub różnice w procesie chorobowym, które by wykluczały stosowanie leku u dzieci w wieku < 1 roku w tym wskazaniu, z uwzględnieniem doświadczeń klinicznych u dzieci w wieku > 1 rż. w leczeniu zapalenia spojówek oraz biorąc pod uwagę doświadczenie ze stosowaniem leku u dzieci w wieku od urodzenia w leczeniu ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek. U noworodków zapalenie spojówek nie jaglicze wywołane przez Chlamydia trachomatis i zapalenie spojówek wywołane przez Neisseria gonorrhoeae powinny być leczone ogólnoustrojowo. U noworodków i niemowląt w wieku <3 miesięcy zapaleniu spojówek może towarzyszyć zakażenie ogólnoustrojowe (np. zapalenie płuc, bakteriemia) wywołane przez Chlamydia trachomatis; w przypadku podejrzenia takiego zakażenia konieczne jest leczenie systemowe. Nie należy stosować preparatu w profilaktycznym leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u noworodków.

Ciąża i laktacja

Ekspozycja ogólnoustrojowa na azytromycynę podoną do worka spojówkowego jest minimalna, dlatego lek może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: dolegliwości dotyczące oczu (swędzenie, pieczenie, kłucie) po zakropleniu. Często: nieostre widzenie, uczucie lepkości powiek, uczucie „ciała obcego” po zakropleniu. Niezbyt często: zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, wyprysk na powiekach, obrzęk powiek, nadwrażliwość oka, przekrwienie spojówek, zwiększone łzawienie po zakropleniu, rumień powiek, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy. U dzieci i młodzieży profil bezpieczeństwa był podobny jak u osób dorosłych.

Interakcje

Podczas stosowania leku do worka spojówkowego stężenie azytromycyny we krwi są nieoznaczalne, dlatego jakiekolwiek opisywane interakcje azytromycyny podawanej doustnie z innymi produktami leczniczymi nie są spodziewane w przypadku stosowania kropli do oczu.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę (rano i po południu) przez 3 dni. Nie ma konieczności stosowania leku dłużej niż 3 dni. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u dzieci, młodzieży i pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku podawanego do oka preparat należy podawać jako ostatni, po 15 min przerwy od podania poprzedniego leku.

Reklama

Uwagi

Po zakropleniu może przez chwilę wystąpić zaburzenie widzenia - pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do momentu ustąpienia zaburzeń widzenia.

Pharmindex