Znajdź lek

Betamann

Spis treści

Działanie

Nieselektywny antagonista receptorów β-adrenergicznych do stosowania miejscowego. Lek zmniejsza ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Do 5% dawki jest wchłaniane przez rogówkę, lek ma powinowactwo do struktur rogówki i oka wewnętrznego. Metypranolol jest pro-lekiem, jest szybko i całkowicie metabolizowany do aktywnego biologicznie deacetylometypranololu. T0,5 wynosi 3 h.

Wskazania

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (nadciśnienie oczne), przewlekłej postaci jaskry otwartego kąta przesączania, jaskry wywołanej wrodzonym brakiem soczewki oka lub operacyjnego jej usunięcia (jaskra w bezsoczewkowości). Leczenie innych postaci jaskry takich jak: jaskra błony torebki, jaskra barwnikowa, jaskra młodzieńcza, jaskra krwotoczna.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadreaktywność oskrzeli, astma oskrzelowa istniejąca lub w wywiadzie, przewlekłe obturacyjne choroby dróg oddechowych. Bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy II i IIIst., objawowa niewydolność sercowa, wstrząs kardiogenny, zmniejszenie ciśnienia krwi, ostatnie stadia niewydolności krążenia. Kwasica metaboliczna. Zwyrodnieniowe zaburzenia rogówki.