Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗

Biodacyna Ophthalmicum

Spis treści

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - skład

1 ml kropli zawiera 3 mg amikacyny w postaci siarczanu. Lek zawiera bufory fosforanowe i chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu okulistycznego. Amikacyna jest skuteczna w leczeniu stanów zapalnych oka wywołanych przez: gronkowce koagulazo-ujemne i koagulazo-dodatnie (w tym Staphylococcus aureus i Staphylococcus saprophiticus), Pseudomonas spp. (w tym Pseudomonas aeruginosa), Serratia spp., Proteus spp., Escherichia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - wskazania

Leczenie ostrych i przewlekłych bakteryjnych zakażeń oka (zapalenie spojówki, rogówki, zapalenie brzegów powiek i woreczka łzowego, jęczmień). Profilaktycznie przed zabiegami na gałce ocznej.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - ostrzeżenia

Leku nie należy stosować dłużej niż to konieczne, ponieważ zbyt długie stosowanie antybiotyku może prowadzić do rozwoju szczepów opornych i wtórnego nadkażenia bakteryjnego lub grzybiczego. Lek nie jest przeznaczony do wstrzyknięć podspojówkowych, okołogałkowych i pozagałkowych. Stosowanie kropli można rozpocząć przed uzyskaniem wyników antybiogramu. W przypadku zakażenia bakteriami Pseudomonas aeruginosa należy zastosować amikacynę jednocześnie miejscowo i parenteralnie, gdyż zakażenie to może wywołać ciężkie uszkodzenie gałki ocznej, a nawet utratę wzroku. W przypadku stwierdzenia objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Antybiotyki aminoglikozydowe mogą powodować nieodwracalną, częściową lub całkowitą głuchotę, kiedy podawane są ogólnoustrojowo lub kiedy są stosowane miejscowo na otwarte rany lub uszkodzoną skórę. Ten efekt jest zależny od dawki i zwiększa się w przypadku niewydolności nerek lub wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. Amikacyna stosowana parenteralnie może wykazywać działanie nefrotoksyczne. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. W przypadku zakażenia oka noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane. Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - ciąża

Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią. Podczas badań nad toksycznym wpływem na reprodukcję u myszy i szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność lub toksycznego działania na płód.

Reklama

Biodacyna Ophthalmicum - efekty uboczne

Bardzo rzadko: niespecyficzne zapalenie spojówek, pieczenie, uczucie swędzenia, podrażnienie oraz reakcje nadwrażliwości objawiające się zaczerwienieniem, świądem, obrzękiem powiek. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.

Biodacyna Ophthalmicum - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji amikacyny w postaci kropli z innymi lekami do oczu. Amikacyna podawana w iniekcjach wykazuje następujące interakcje: działa synergicznie z antybiotykami β-laktamowymi; podawana z cefalotyną, wankomycyną, kolistyną, mannitolem, kwasem etakrynowym, furosemidem oraz innymi antybiotykami aminoglikozydowymi nasila działanie nefro- i ototoksyczne; z cisplatyną powoduje hipomagnezemię i zwiększa ryzyko neurotoksyczności; z lekami o działaniu kuraropodobnym może wywołać blokadę nerwowo-mięśniową, a z cyklopropanem - bezdech.

Biodacyna Ophthalmicum - dawkowanie

Dorośli i dzieci: 1-2 krople do worka spojówkowego 3-4 razy na dobę, przez 7-10 dni. Podczas równoczesnego stosowania preparatu z innymi lekami do oczu należy zachować pomiędzy ich podaniami co najmniej 15 min przerwy.

Biodacyna Ophthalmicum - uwagi

Objawy choroby oraz działania niepożądane po podaniu preparatu mogą uniemożliwiać prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.


Podobne leki
Gentamicin WZF
Neomycinum Jelfa
Cusi Erythromycin
Tobrex

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!