Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗
Nowe zasady realizacji recept! 👉 Ważne zmiany dla pacjentów. Sprawdź❗

Cefalgin Migraplus

Spis treści

Reklama

Cefalgin Migraplus - skład

1 tabl. zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

Reklama

Cefalgin Migraplus - działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w OUN. Działanie przeciwgorączkowe przypisuje się wpływowi na ośrodki regulujące w podwzgórzu. Propyfenazon hamuje aktywność obwodowej cyklooksygenazy, zmniejszając syntezę prostaglandyn. Działa głównie przeciwgorączkowo. Jest skuteczny w bólach związanych ze skurczem mięśni gładkich. Kofeina działa łagodnie stymulująco na OUN. Zwęża naczynia krwionośne mózgu, zmniejszając przepływ wewnątrzczaszkowy. W połączeniu z paracetamolem zwiększa jego skuteczność w zwalczaniu nie migrenowych bólów głowy. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe propyfenazonu. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w czasie 0,5-2 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Wydalanie odbywa się przez nerki. Z moczem wydalany jest w około 95% w postaci metabolitów, a około 5% w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 1-3 h i może wydłużyć się u pacjentów ze chorobami wątroby lub po przedawkowaniu. Propyfenazon po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie po ok. 30 min. Z białkami krwi łączy się w ok. 10%. Metabolizowany jest w wątrobie. Powstałe metabolity po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym są wydalane z moczem, ok. 1% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2,1-2,4 h. Kofeina po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1-1,5 h. W 17% wiąże się z białkami surowicy. Szybko przenika do tkanek i narządów. Metabolizowana jest w wątrobie, ulegając demetylacji do paraksantyny, teobrominy i teofiliny. Metabolity wydalane są z moczem, tylko 1-2 % dawki wydalana jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 3-7 h.

Cefalgin Migraplus - wskazania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle. Gorączka.

Reklama

Cefalgin Migraplus - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę, kwas acetylosalicylowy, pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza. Wrodzony niedobór G-6-PD. Nadciśnienie tętnicze. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ostra porfiria wątrobowa. Choroba alkoholowa.

Reklama

Cefalgin Migraplus - ostrzeżenia

Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. Preparat zawiera paracetamol - ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane. Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych zawierających paracetamol może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia objawów niewydolności wątroby lub nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hemopoezy, z chorobą alkoholową, niedożywieniem oraz przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe (już przy dawkach terapeutycznych paracetamolu może wystąpić działanie hepatotoksyczne). Preparat stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy. Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie paracetamol i zydowudynę. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy, że uznaje się go za wolny od sodu.

Reklama

Cefalgin Migraplus - ciąża

Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie wywołuje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Kofeina przenika do płodu osiągając stężenie podobne jak w organizmie matki. Nadmierne spożycie kofeiny przez kobiety w ciąży może wywołać zaburzenia rytmu serca płodu. Brak danych dotyczących wpływu propyfenazonu na płód ludzki. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Paracetamol, propyfenazon i kofeina przenikają do mleka. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Reklama

Cefalgin Migraplus - efekty uboczne

Mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie; ból głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe; reakcje nadwrażliwości (zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki; obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny). Rzadko: ciężkie reakcje skórne; zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, methemoglobinemia, niedokrwistość aplastyczna. Lek stosowany przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenia wątroby związane z zaburzeniami metabolizmu wątrobowego oraz zaburzenia czynności nerek.

Cefalgin Migraplus - interakcje

Alkohol nasila hepatotoksyczne działanie paracetamolu. Leki stymulujące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak: niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna zwiększają uszkadzające wątrobę działanie paracetamolu. Równoczesne podawanie paracetamolu z chloramfenikolem powoduje wydłużenie eliminacji, zwiększenie ryzyka toksyczności leku. Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. U pacjentów stosujących jednocześnie te leki należy kontrolować czas protrombinowy. Aspiryna, salicylany oraz NLPZ długotrwale stosowane z paracetamolem zwiększają ryzyko zaburzeń czynności nerek. Jednoczesne stosowanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa ryzyko wystąpienia neutropenii. Kofeina nasila tachykardię powodowaną przez leki sympatykomimetyczne, tyroksynę i zmniejsza eliminację teofiliny. Palenie papierosów i barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny. Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszają metabolizm kofeiny. Kofeina zwiększa ryzyko uzależnienia od substancji takich jak efedryna. Jednoczesne podawanie niektórych inhibitorów gyrazy może wydłużać eliminację kofeiny i jej metabolitu paraksantyny.

Cefalgin Migraplus - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabl. jednorazowo; w razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Sposób podania. Tabletkę należy popić dużą ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

Cefalgin Migraplus - uwagi

Lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Acenol
Apap
Calpol
Codipar

Reklama

Czy możliwe jest odzyskanie słuchu? 🦻
Sprawdź!