Znajdź lek

Chibroxin

Spis treści

Działanie

Antybiotyk z grupy chinolonów w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Wywiera działanie bakteriobójcze w wyniku blokowania syntezy DNA. Gatunki wrażliwe: tlenowce Gram-dodatnie - Staphylococcus metycylinowrażliwy; tlenowce Gram-ujemne - Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundiiCitrobacter koseri, Enterobacter aerogenesEnterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Gatunki oporne: Tlenowce Gram-dodatnie - Enterococcus, Staphylococcus metycylinooporny (MRSA; częstość występowania oporności wynosi 30-50% wśród wszystkich gatunków gronkowca i jest spotykana przede wszystkim w środowisku szpitalnym); beztlenowe bakterie Gram-dodatnie poza kilkoma szczepami gatunku Clostridium perfringens; wszystkie bakterie beztlenowe Gram-ujemne. Powyższe spektrum działania dotyczy norfloksacyny podawanej drogą doustną. Przy podaniu miejscowym uzyskane stężenia in situ są dużo wyższe niż stężenia w osoczu krwi. U zwierząt, w 1 h po podaniu jednej kropli do worka spojówkowego, stężenie kropli w płynie łzowym jest wyższe od MIC (minimalne stężenie hamujące) dla głównych gatunków bakterii powodujących zakażenia w obrębie narządu wzroku. Po 3 h od podania preparatu w jednej bądź w powtarzalnych dawkach nie można było oznaczyć antybiotyku we krwi.

Wskazania

Leczenie miejscowych zakażeń oka o ciężkim przebiegu (ciężkie zapalenie spojówek, rogówki oraz owrzodzenie rogówki) wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne związki z grupy chinolonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.