Coldrex

Reklama

Działanie

Preparat łączy w sobie działanie poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. oraz regulowaniu czynności ośrodka termoregulacji w podwzgórzu. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Metabolizowany w wątrobie, wydalany przez nerki. Fenylefryna oddziałuje na receptory α-adrenergiczne, powodując zwężenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa. Dodatek witaminy C służy uzupełnieniu niedoborów, które często pojawiają się w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazania

Leczenie objawów grypy i przeziębienia (ból głowy, gardła, zatok, dreszcze, niedrożność przewodów nosowych).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek. Choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tyg. po ich ostatnim zastosowaniu. Nie stosować u dzieci poniżej 12 rż.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować w przypadku: niewydolności wątroby lub nerek, nadciśnienia tętniczego, chorób serca i naczyń, cukrzycy, nadczynności tarczycy, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, guza chromochłonnego nadnerczy, rozrostu gruczołu krokowego, chorób zakrzepowo-zatorowych (np. zespół Raynaudea), niedoboru G-6-PD, stosowania jednocześnie leków blokujących receptory ß-adrenergiczne i inne leki obniżające ciśnienie krwi (debryzochina, guanetydyna, rezerpina, metyldopa), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, innych sympatykomimetyków (takich jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy). W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Ze względu na zawartość sacharozy ostrożnie stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. 1 saszetka zawiera 2,9 g sacharozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość sacharozy w swojej diecie.

Ciąża i laktacja

Badania przeprowadzone na ludziach i zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu na przebieg ciąży i rozwój zarodkowy i płodowy. Bezpieczeństwo stosowania fenylefryny w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z powodu zwężającego naczynia działania fenylefryny produkt należy stosować ostrożnie u pacjentek z wcześniej występującym stanem przedrzucawkowym. Fenylefryna może zmniejszać krążenie łożyskowe. Może być wydzielana, podobnie jak paracetamol, z mlekiem matki. Dlatego też preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Działania niepożądane

Paracetamol bardzo rzadko wywołuje reakcje nadwrażliwości skórnej (wysypka, obrzęk naczynioruchowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), reakcje anafilaktyczne, trombocytopenię, skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, zaburzenia czynności wątroby. Fenylefryna może powodować nudności, wymioty, ból i zawroty głowy, bezsenność, wzrost ciśnienia krwi, nerwowość. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano: rozszerzenie źrenicy, jaskrę ostrą zamykającego się kąta (najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie tych objawów u osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania), tachykardię, kołatanie serca, reakcje alergiczne (np. wysypka, alergiczne zapalenie skóry), bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Zatrzymanie moczu jest najbardziej prawdopodobne u osób z niedrożnością ujścia pęcherza np. rozrostem gruczołu krokowego.

Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych, takich jak fenylefryna z inhibitorami monoaminooksydazy, może dojść do zwiększenia ciśnienia krwi. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i innych amin sympatykomimetycznych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych dotyczących serca i naczyń. Fenylefryna może zmniejszać skuteczność działania leków blokujących receptory β-adrenergiczne i leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Może wzrosnąć ryzyko wystąpienia nadciśnienia i innych objawów niepożądanych dotyczących serca i naczyń. Jednoczesne stosowanie digoksyny i glikozydów nasercowych zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień, okazjonalne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczenia klinicznego. Łączne podawanie paracetamolu i NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona przez cholestyraminę. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu. Ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego istnieje u pacjentów przyjmujących jednocześnie alkaloidy sporyszu i fenylefrynę. Kwas askorbowy zwiększa wchłanianie żelaza oraz glinu z zawierających go leków zobojętniających.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: 1 saszetka do 4 razy dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w szklance ciepłej wody. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy zweryfikować diagnozę.

Reklama

Uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex