Znajdź lek

d-Szczepionka błonicza adsorbowana

Spis treści

Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, adsorbowana (na uwodnionym wodorotlenku glinu), o zmniejszonej zawartości antygenu. Toksoid otrzymywany jest przez inaktywację formaldehydem toksyny błoniczej pochodzącej z hodowli Corynebacterium diphtheriae. Toksoid błoniczy zachowuje antygenowe właściwości toksyny natywnej, a pozbawiony jest patogenności. Posiada silne właściwości antygenowe i indukuje odpowiedź układu immunologicznego do wytwarzania swoistych przeciwciał (serokonwersja) i pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Dawka szczepionki zapewnia odporność na 10 lat.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy młodzieży i dorosłych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: jako dawka przypominająca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Szczepionka przeznaczona jest do szczepienia przypominającego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki. Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do szczepienia, należy ocenić ryzyko podania szczepionki względem ryzyka wystąpienia zakażenia.