d-Szczepionka błonicza adsorbowana

Spis treści

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego adsorbowanego na wodorotlenku glinu.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, adsorbowana (na uwodnionym wodorotlenku glinu), o zmniejszonej zawartości antygenu. Toksoid otrzymywany jest przez inaktywację formaldehydem toksyny błoniczej pochodzącej z hodowli Corynebacterium diphtheriae. Toksoid błoniczy zachowuje antygenowe właściwości toksyny natywnej, a pozbawiony jest patogenności. Posiada silne właściwości antygenowe i indukuje odpowiedź układu immunologicznego do wytwarzania swoistych przeciwciał (serokonwersja) i pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Dawka szczepionki zapewnia odporność na 10 lat.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy młodzieży i dorosłych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: jako dawka przypominająca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Szczepionka przeznaczona jest do szczepienia przypominającego.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki. Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do szczepienia, należy ocenić ryzyko podania szczepionki względem ryzyka wystąpienia zakażenia.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - ostrzeżenia

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych po szczepieniu. Ze względu na zawartość tiomersalu, szczepionka może powodować reakcje alergiczne. Nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego. Po szczepieniu osoba szczepiona powinna pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - ciąża

Szczepionka może być stosowana tylko w przypadku poważnego zagrożenia zakażeniem błonicą. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - efekty uboczne

Częstość nieznana: ból głowy, gorączka, złe samopoczucie zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból w miejscu podania. Objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 h.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz immunoglobulinami - różne szczepionki i immunoglobuliny powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - dawkowanie

Głęboko podskórnie (w mięsień naramienny). Dorośli i młodzież. Szczepienie przypominające: 1 dawka (0,5 ml) po 10 latach od ostatniego szczepienia.

d-Szczepionka błonicza adsorbowana - uwagi

Nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex