DHE-tar

Spis treści

DHE-tar - Skład

1 tabl. zawiera 1 mg winianu dihydroergotaminy.

DHE-tar - Działanie

Mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów α-adrenergicznych i dopaminergicznych. Wykazuje długotrwałe, bezpośrednie kurczące działanie na mięśniówkę gładką naczyń obwodowych i mózgowych. Dihydroergotamina ma silniejsze działanie blokujące receptory α-adrenergiczne i dopaminergiczne oraz znacznie słabsze działanie kurczące naczynia od ergotaminy. Dihydroergotamina działa na ośrodkowe neurony serotoninergiczne, które odgrywają istotną rolę w mechanizmie działania przeciwmigrenowego. Wywiera selektywne działanie kurczące na naczynia układu żylnego, obniżając pojemność tych naczyń ze znacznie słabszym działaniem na opór naczyniowy tętnic i tętniczek (przeciwdziała to zastojowi żylnemu i przyspiesza powrót żylny oraz pozostaje bez istotnego wpływu na obwodowy opór naczyniowy). Biodostępność po podaniu doustnym nie przekracza 5%, maksymalne stężenie w surowicy osiąga po ok 30 min. do 3 h. Metabolizowana jest w wątrobie. Główny metabolit - 8-hydroksy-dihydroergotamina jest aktywny farmakologicznie.

Reklama

DHE-tar - Wskazania

Napady migreny. Hipotonia ortostatyczna.

DHE-tar - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Choroba niedokrwienna serca (przebyty zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, <I>angina Prinzmetala</I>). Choroby naczyń obwodowych (objawy Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył). Stan po zabiegach chirurgicznych na naczyniach. Niekontrolowane nadciśnienie. Ciąża. Okres karmienia piersią.

DHE-tar - Ostrzeżenia

Lek zawiera etanol. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałej terapii. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków. Jeśli u pacjenta długotrwale stosującego leki przeciwbólowe nasila się ból głowy, lek należy odstawić. Dihydroergotamina nie powinna być stosowana w celu zapobiegania bólom migrenowym. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostało ustalone. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

DHE-tar - Ciąża

Nie należy stosować w ciąży (przypuszcza się, że dihydroergotamina może działać embriotoksycznie). Nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ dihydroergotamina przenika do mleka kobiecego i może wywoływać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią. Alkaloidy sporyszu hamują wydzielanie prolaktyny.

DHE-tar - Efekty uboczne

Mogą wystąpić: parestezje, osłabienie kończyn, ból i zawroty głowy, dezorientacja, senność, przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić drgawki; zaburzenia rytmu serca, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego, skurcz naczyń wieńcowych, długotrwałe stosowanie może doprowadzić do wystąpienia ergotyzmu (początkowo objawiającego się drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, w kolejnym etapie zaburzeniem krążenia w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń krwionośnych i w konsekwencji martwicą kończyn); nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, uczucie suchości w jamie ustnej; przy długotrwałym stosowaniu może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek; rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik.

DHE-tar - Interakcje

Należy zachować co najmniej 24 h odstęp pomiędzy przyjmowaniem dihydroergotaminy, a innymi alkaloidami sporyszu: ergotaminą, metyzergidem, a także sumatryptanem. Nie stosować w trakcie terapii bromokryptyną lub kabergoliną ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia i zawału serca. W przypadku jednoczesnego stosowania dihydroergotaminy z lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną) oraz receptory β-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem) może wystąpić zwężenie naczyń obwodowych połączone z bólem i sinicą. Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny, erytromycyny), może zaburzyć metabolizm dihydroergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu. Delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir stosowane jednocześnie z dihydroergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina w połączeniu z dihydroergotaminą mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne i osłabienie odruchów. Dopamina i dobutamina stosowana jednocześnie z dihydroergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp; dlatego nie należy stosować tych leków łącznie z alkaloidami sporyszu.

DHE-tar - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku > 16 lat: 1-2 tabl. 3 razy na dobę.

DHE-tar - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->