Dicortineff

Dicortineff to lek, który redukuje stany zapalne gałki ocznej, spojówek, błony naczyniowej oraz brzegów powiek. Ponadto zmniejsza infekcje ucha środkowego i zewnętrznego, jak również stany zapalne ucha na skutek zabiegów operacyjnych. Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Spis treści

Dicortineff - Skład

1 ml zawiesiny zawiera 2 500 j.m. neomycyny (w postaci siarczanu), 25 j.m. gramicydyny i 1 mg octanu fludrokortyzonu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Dicortineff - Działanie

Preparat złożony, przeznaczony do stosowania miejscowego, w którego składzie znajdują się antybiotyki - neomycyna, gramicydyna oraz glikokortykosteroid - fludrokortyzon. Połączenie neomycyny z gramicydyną sprawia, że spektrum działania przeciwbakteryjnego leku jest szerokie, dodatek fludrokortyzonu powoduje zmniejszenie odczynów zapalnych i uczuleniowych. Neomycyna działa bakteriobójczo na tlenowe pałeczki Gram-ujemne (m. in. <i>Enterobacteriaceae, Campylobacter spp</i>.) i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę). Ma zmienne działanie wobec enterokoków, paciorkowców i <i>Listeria spp</i>. Działa na <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, natomiast nie działa na <i>Pseudomonas aeruginosa</i> oraz <i>Serratia marcescens</i>. Gramicydyna -polipeptyd, działa bakteriostatycznie oraz bakteriobójczo na większość tlenowych i beztlenowych ziarniaków Gram-dodatnich oraz na <i>Mycobacterium</i>. Fludrokortyzon działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo, łagodzi świąd, pieczenie oraz zmniejsza obrzęk. Niewielkie ilości neomycyny oraz fludrokortyzonu mogą wchłaniać się z worka spojówkowego do krążenia ogólnego.

Reklama

Dicortineff - Wskazania

W okulistyce: stany zapalne gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek. W laryngologii: stany zapalne ucha zewnętrznego i środkowego, stany zapalne ucha po zabiegach operacyjnych, stany pourazowe zewnętrznego przewodu słuchowego.

Dicortineff - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne antybiotyki aminoglikozydowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wirusowe, gruźlicze lub grzybicze zakażenia oka lub ucha. Choroby połączone z ubytkami nabłonka rogówki, jeśli lek stosowany ma być do oka. Jaskra, jeśli lek stosowany ma być do oka. Perforacja błony bębenkowej ucha, jeśli lek stosowany ma być do ucha.

Dicortineff - Ostrzeżenia

U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na miejscowo zastosowane aminoglikozydy, w tym nadwrażliwość krzyżowa na inne antybiotyki z tej grupy. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać używania leku. Preparatu nie należy stosować długotrwale, ponieważ może dojść do nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych. W chorobach powodujących zmniejszenie grubości rogówki i twardówki, w wyniku miejscowego zastosowania kortykosteroidów, występowały perforacje. Kortykosteroidy mogą zmniejszać odporność na zakażenia, sprzyjać powstawaniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych i maskować objawy kliniczne zakażenia, maskować brak skuteczności antybiotyku lub zmniejszać reakcje nadwrażliwości. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku u pacjentów, u których podejrzewa się perforację błony bębenkowej, ponieważ przedostanie się leku do ucha środkowego może wywołać piekący ból, a nawet uszkodzenie nerwu słuchowego. Długotrwałe stosowanie preparatu w chorobach oczu może spowodować u osób predysponowanych podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, a nawet doprowadzić do powstania zaćmy posteroidowej. Długotrwałe podawanie sterydów do oczu może spowodować nadciśnienie oczne i/lub jaskrę, z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, zmniejszeniem ostrości widzenia i ubytkami w polu widzenia oraz tylną zaćmę podtorebkową. U pacjentów leczonych długotrwale kortykosteroidami podawanymi do oka, należy regularnie i często sprawdzać ciśnienie wewnątrzgałkowe. W chorobach powodujących zmniejszenie grubości rogówki i twardówki, w wyniku miejscowego zastosowania kortykosteroidów, występowały perforacje. U pacjentów otrzymujących neomycynę systemowo lub stosowaną miejscowo na otwarte rany lub uszkodzoną skórę występowały poważne działania niepożądane, w tym neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność. Mimo, że działania te nie zostały zgłoszone w następstwie stosowania miejscowego do oka, należy zachować ostrożność. Pacjenci stosujący leki do oczu zawierające siarczan neomycyny powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli nasila się lub utrzymuje ból oka, zaczerwienienie, obrzęk lub podrażnienie. Zaburzenia widzenia mogą wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (ang. CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy usunąć soczewki kontaktowe przedzakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych podczas leczenia zakażeń oka. W przypadku braku poprawy klinicznej leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Dicortineff - Ciąża

Miejscowe podawanie kortykosteroidów ciężarnym zwierzętom może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. Istnieje bardzo małe ryzyko omawianego wpływu na płód ludzki. Podawanie antybiotyków aminoglikozydowych w okresie ciąży, może powodować  ototoksyczność u płodu. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet ciężarnych. Nie wiadomo, czy miejscowo zastosowane neomycyna, gramicydyna i fludrokortyzon, przenikają do mleka. W związku z tym, że podane ogólnoustrojowo kortykosteroidy i aminoglikozydy mogą przenikać do mleka, nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy też zaprzestać leczenia, z uwzględnieniem korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści wynikających ze stosowania preparatu u kobiety karmiącej.

Dicortineff - Efekty uboczne

Rzadko: niespecyficzne zapalenie spojówek lub reakcje uczuleniowe. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, zazwyczaj typu opóźnionego (podrażnienie, pieczenie, kłucie, swędzenie i zapalenie skóry), świąd lub pieczenie spojówek; nieostre widzenie. Ze względu na zawartość sterydu w preparacie, w chorobach powodujących rozrzedzenie rogówki lub twardówki, istnieje większe ryzyko perforacji, zwłaszcza po długotrwałym leczeniu. Miejscowo stosowane sterydy do oka mogą spowodować wzrost ciśnienia śródgałkowego z uszkodzeniem nerwu wzrokowego i ubytki w polu widzenia. Intensywne lub długotrwałe miejscowe podawanie kortykosteroidów może prowadzić do powstania tylnej zaćmy podtorebkowej.

Dicortineff - Interakcje

W literaturze opisano interakcje poszczególnych składników (neomycyny, gramicydyny, fludrokortyzonu) z różnego rodzaju związkami, ale dotyczy to innych postaci farmaceutycznych podawanych doustnie lub dożylnie. Podczas stosowania preparatu w postaci zawiesiny do oczu i uszu, niewielkie ilości substancji czynnych zawartych w leku mogą sporadycznie przenikać do krążenia ogólnego. Może to się zdarzyć podczas długotrwałego zakraplania zawiesiny (jeśli znacznie przekracza się zalecane dawkowanie). W takich przypadkach jest możliwe wystąpienie interakcji z lekami zwiotczającymi mięśnie oraz przeciwzakrzepowymi. Fludrokortyzon osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych. Spodziewane jest, że jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym produktów zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia leków, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów; w takim przypadku pacjenta należy obserwować w celu wykrycia ogólnoustrojowych działań glikokortykosteroidów.

Dicortineff - Dawkowanie

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 2 lat. W okulistyce (podanie do oka): 1-2 krople do worka spojówkowego 2-5 razy na dobę. W laryngologii (podanie do ucha): 2-4 krople do przewodu słuchowego na opatrunku 2-4 razy na dobę. Preparat może być również zakraplany bezpośrednio do przewodu słuchowego. Pacjent powinien leżeć z uchem zwróconym do góry, po zakropleniu pozostać w pozycji leżącej przez około 15 min. Długość leczenia: do 2 dni po ustąpieniu objawów, lecz nie dłużej niż 7 dni.

Dicortineff - Uwagi

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropieniu może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->