Diflucan

Spis treści

Diflucan - wskazania

Dorośli. Leczenie: Kryptokokowego zapalenia opon mózgowych. Kokcydioidomykozy. Inwazyjnej kandydozy. Drożdżakowego zakażenia błon śluzowych, włączając zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe zakażenia śluzówkowo-skórne. Przewlekłej kandydozy jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczająca. Drożdżycy pochwy, postać ostra i nawrotowa; w sytuacji, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Drożdzakowego zapalenia żołędzia; w sytuacji, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające. Grzybic skórnych, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, w przypadku, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego. Grzybicy paznokci (onychomykoza) w przypadku, gdy inne leczenie jest nieodpowiednie. Zapobieganie nawrotom: zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zarażonych wirusem HIV, którzy należą do grup zwiększonego ryzyka nawrotów; drożdżycy pochwy (4 lub więcej epizodów w ciągu roku); zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (u pacjentów z nowotworami krwi otrzymujący chemioterapię lub pacjenci po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych). Dzieci (noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat). Leczenie: drożdżakowych zakażeń błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych. Zapobieganie: zakażeniom drożdżakami u pacjentów z obniżoną odpornością i nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia nawrotów.
Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu oraz innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować leczenie. W celu zapewnienia właściwego leczenia należy rozważyć zastosowanie zaleceń dotyczących terapii przeciwgrzybiczych.

Diflucan - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->