ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Dolgit Gel

Spis treści

Reklama

Dolgit Gel - skład

100 g żelu zawiera 5 g ibuprofenu.

Reklama

Dolgit Gel - działanie

Lek działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn w tkankach zapalnie zmienionych. Uwolniony ibuprofen przenika przez skórę do głębiej położonych tkanek, stawów i płynu maziówkowego, osiągając stężenie terapeutycznie w stopniu znaczącym. Po miejscowym zastosowaniu, uwolniony ibuprofen oznaczany z surowicy osiągał bardzo małe stężenie (wchłanianie wynosi maksymalnie 5 %).

Reklama

Dolgit Gel - wskazania

Miejscowe leczenie bólu mięśni. Leczenie bólu w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych). Leczenie bolesnej sztywności barku, bólu okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Reklama

Dolgit Gel - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, cytral, cytronelol, kumarynę, eugenol, farnezol, geraniol, limonen / d-limonen, linalol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

Reklama

Dolgit Gel - ostrzeżenia

Nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu. Stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie. W trakcie stosowania leku należy unikać ekspozycji leczonej powierzchni ciała na działanie promieni słonecznych w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia). W razie wystąpienia wysypki należy odstawić preparat. Lek zawiera substancje zapachowe - olejek pomarańczowy zawiera alergeny: cytral, cytronelol, farnezol, geraniol, limonen / d-limonen, linalol; olejek lawendowy zawiera alergeny: alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, cytral, cytronelol, kumaryna, eugenol, farnezol, geraniol, limonen / d-limonen, linalol. Alergeny mogą powodować reakcje alergiczne.

Reklama

Dolgit Gel - ciąża

W I i II trymestrze ciąży nie stosować na duże powierzchnie skóry i długotrwale. Stosowanie w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Zahamowanie syntezy prostaglandyn może wywierać niekorzystny wpływ na przebieg ciąży oraz rozwój płodu. Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronień oraz wad rozwojowych takich jak deformacja serca i rozszczepienie powłok brzusznych (wytrzewienie); ryzyko to rośnie wraz ze zwiększeniem dawki i czasu trwania leczenia. Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w III trymestrze ciąży może narażać płód: na ryzyko uszkodzeń w obrębie serca i płuc (przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego oraz wystąpienia nadciśnienia tętniczego płucnego); na ryzyko zaburzenia funkcji nerek, mogącego prowadzić do ich niewydolności połączonej z małowodziem. Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w III trymestrze ciąży może narażać matkę i noworodka w końcowym okresie ciąży: na wydłużenie czasu krwawienia wynikające z działania antyagregacyjnego, które obserwuje się nawet podczas stosowania małych dawek leku; zahamowanie skurczów macicy skutkujące wydłużeniem czasu porodu lub jego opóźnieniem. Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Nie stwierdzono wpływu na płodność na tym poziomie ekspozycji.

Reklama

Dolgit Gel - efekty uboczne

Bardzo rzadko: niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, zaczerwienienie i mrowienie skóry w miejscu podania, astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność, wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica, choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy), niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek, ból brzucha, niestrawność. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości na światło. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, lek należy odstawić. Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Dolgit Gel - interakcje

Nie znane są interakcje miejscowego stosowanego ibuprofenu z innymi lekami. Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ może zwiększać częstość występowania objawów niepożądanych.

Dolgit Gel - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Pasek żelu o długości 4-10 cm (co odpowiada ok. 2-5 g żelu) wciera się 3-4 razy dziennie w miejsca chorobowo zmienione. W razie konieczności lek można stosować częściej, ale zachować 4-godzinną przerwę. Nie stosować pod opatrunkiem okuzyjnym. Wchłanianie substancji czynnych poprzez skórę jest zwiększone podczas zabiegów jonoforezy. Lek stosuje się pod katodę (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm2 powierzchni
elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 min. Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza. Dobowa dawka kremu nie powinna przekraczać 12 g żelu. Preparat nie jest wskazany do leczenia dzieci w wieku poniżej 14 lat. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.

Dolgit Gel - uwagi

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Aleve
Dicloratio gel
Dolgit
Elmetacin

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!