Znajdź lek

Ergotaminum Filofarm

Spis treści

Działanie

Ergotamina jest silnym lekiem kurczącym naczynia, ale także może powodować rozkurcz naczyń w zależności od oporu naczyniowego. Jeśli opór naczyniowy jest mały ergotamina powoduje skurcz i wzrost ciśnienia tętniczego, jeśli opór naczyniowy jest duży ergotamina wywołuje odwrotną reakcję - rozkurcz naczyń. Bezpośrednie działanie alkaloidu na receptory serotoninergiczne jest prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie kurczące. W migrenowych bólach głowy ergotamina prawdopodobnie powoduje selektywny skurcz tętnic czaszkowych i wywiera ośrodkowe działanie hamujące na neurony serotoninergiczne pośredniczące w transmisji lub regulacji przewodzenia bodźców bólowych. Ergotamina jest częściowym agonistą i antagonistą α-adrenergicznych receptorów naczyń krwionośnych. Wywiera silne działanie oksytocynowe, w wyniku czego działa pobudzająco na mięsień macicy. Ergotamina po podaniu doustnym wchłania się wolno. Biodostępność po podaniu doustnym lub doodbytniczym nie przekracza 5 %. Metabolizowana jest w wątrobie. 90% metabolitów jest wydalane z żółcią. Około 4% wydalane jest z moczem, pozostała ilość z kałem. Po padaniu doustnym T0,5 w fazie alfa wynosi ok. 2 h, zaś w fazie beta ok. 21 h.

Wskazania

Zapobieganie i zwalczanie naczyniowych bólów głowy, włącznie z bólami migrenowymi i bólami klasterowymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niekontrolowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroby naczyń obwodowych (choroba Raynauda, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, zakrzepowe zapalenie żył, zaawansowana miażdżyca tętnic). Choroba niedokrwienna serca. Stany po zabiegach chirurgicznych na naczyniach. Angioplastyka naczyń niedawno przebyta lub rozważana. Niedożywienie. Ciężki świąd. Zaburzenia czynności nerek i wątroby. Posocznica. Jaskra. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie: antybiotyków makrolidowych, inhibitorów odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa upośledzenia odporności, preparatów przeciwgrzybiczych z grupy azoli, preparatów zwężających naczynia, sumatryptanu i innych agonistów receptora serotoninowego 5-HT1. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie zostało ustalone.