To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Etopiryna - tabletki od bólu głowy

Spis treści

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - skład

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Preparat łączy działanie salicylanów (kwasu acetylosalicylowego i etenzamidu) oraz kofeiny. Dwa pierwsze składniki wywierają działanie przeciwbólowe, głównie w bólach spowodowanych stanem zapalnym; hamują cyklooksygenazę, a tym samym blokują syntezę prostaglanyn. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe salicylanów. Po podaniu doustnym salicylany ulegają częściowej hydrolizie w błonie śluzowej żołądka. Wchłaniają się szybko i prawie całkowicie. Po wchłonięciu ulegają dalszej hydrolizie w osoczu. Kofeina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie po 1-2 h. Salicylany silnie wiążą się z białkami osocza oraz wypierają z tych połączeń inne leki. Kofeina w ok. 17% wiąże się z białkami osocza. Przemiana leku odbywa się głównie w wątrobie. Salicylany ulegają sprzęganiu głównie z glicyną do kwasu salicylurowego, glukuronidu fenolowego i acylowego oraz wielu innych metabolitów. Kofeina metabolizowana jest w wątrobie na drodze demetylacji i utleniania do 1-metyloksantyny, 7-metyloksantyny, kwasu 1-metylomoczowego. T0,5 salicylanów wynosi ok. 2-3 h, kwasu salicylowego ok. 6 h. Metabolizm salicylanów ulega wysyceniu - T0,5 może ulec wydłużeniu do 15-30 h przy stosowaniu większych dawek. Kofeina i jej metabolity wydalane są przez nerki z moczem. T0,5 dla kofeiny wynosi 3-7 h. 5-20% wydala się z moczem w postaci nie zmienionej.

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - wskazania

Ból głowy i inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku. Nadwrażliwość na inne leki z grupy NLPZ przebiegająca ze skurczem oskrzeli, katarem siennym, wstrząsem. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepliwości krwi (hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie lekami środkami przeciwzakrzepowymi. Niedobór G-6-PD. Leczenie metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych. Dzieci poniżej 16 lat (zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na możliwość wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye`a). III trymestr ciąży i karmienie piersią.

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - ostrzeżenia

Nie stosować u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy sulfonylomocznika oraz u chorych przyjmujących leki przeciwko dnie. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym przewlekłą niewydolnością nerek), niewydolnością wątroby, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, a także u pacjentów pobudzonych psychoruchowo, cierpiących na bezsenność i pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym oraz niewydolnością wątroby z powodu wzrostu toksyczności salicylanów należy wykonywać próby czynnościowe wątroby. Ponadto ostrożność należy zachować podczas leczenia metotreksatem w dawkach <15 mg/tydzień (ryzyko działania mielotoksycznego). Lek należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (ryzyko wydłużonego czasu krwawienia). Lek zawiera laktozę - leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - ciąża

Lek może być stosowany w I i II trymestrze ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane - inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco na układ krążenia i nerki płodu, a u matki i noworodka mogą powodować wydłużenie czasu krwawienia oraz hamowanie kurczliwości macicy. Lek jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią. Lek może powodować zaburzenia płodności u kobiet, które ustępują po zaprzestaniu terapii.

Reklama

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - efekty uboczne

Mogą wystąpić: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny we krwi, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie); szumy uszne (pierwszy objaw zatrucia salicylanami), zaburzenia słuchu, zawroty głowy; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; niewydolność serca; nadciśnienie; małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs).

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - interakcje

Kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. heparyna, warfaryna), leków trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), doustnych leków przeciwcukrzycowych (nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika), analeptyków i ergotaminy, digoksyny, acetazolamidu. Lek może zmniejszać działanie inhibitorów konwertazy angiotensynowej, leków moczopędnych, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego np.: probenecydu, sulfinpirazonu (preparatu nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie). Lek zwiększa toksyczność acetazolamidu, metotreksatu na szpik kostny i ototoksyczność furosemidu. Kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, zaś kwas walproinowy nasila antyagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego. Nie zalecane jest jednoczesnego stosowanie innych NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Glikokortykosteroidy (z wyjątkiem hydrokortyzonu jako terapii zastępczej w chorobie Addisona) podawane jednocześnie z salicylanami zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie terapii, a po jej zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy - w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Doustne leki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają metabolizm kofeiny, zaś barbiturany przyspieszają go.

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >16 lat: 1-2 tabl. jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 h. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż kilka dni. Sposób podania. Tabletki przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Etopiryna - tabletki od bólu głowy - uwagi


Podobne leki
Alka-Prim
Alka-Seltzer
Ascalcin
Aspirin C

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!