ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Finaride

Spis treści

Reklama

Finaride - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Tabletki zawierają laktozę.

Reklama

Finaride - działanie

Inhibitor 5-α-reduktazy testosteronu typu II. Zahamowanie aktywności 5-α-reduktazy powoduje zahamowanie przemiany testosteronu do hormonu o silniejszym działaniu androgennym - dihydrotestosteronu (DHT), który stymuluje rozrost gruczołu krokowego. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, całkowita absorpcja leku występuje po 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Finasteryd wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h, u mężczyzn powyżej 70 rż. wydłuża się do ok. 8 h. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, 57% - z kałem.

Reklama

Finaride - wskazania

Leczenie i kontrola łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (objętość gruczołu w przybliżeniu ponad 40 ml) w celu zmniejszenia objętości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy warunków odpływu moczu i złagodzenia objawów towarzyszących chorobie, a także w celu zmniejszenia ryzyka występowania ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia chirurgicznego.

Reklama

Finaride - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Leku nie należy stosować u kobiet (zwłaszcza kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym ze względu na zagrożenie dla płodu płci męskiej) i dzieci.

Reklama

Finaride - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować w zaburzeniach czynności wątroby. Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i(lub) znacznie ograniczonym przepływem moczu należy uważnie monitorować pod kątem uropatii zaporowej. Pacjenci, którzy planują poczęcie dziecka powinni rozważyć przerwanie leczenia. Ze względu na zgłaszane podczas badań klinicznych przypadki raka gruczołu sutkowego, należy poinformować pacjentów o konieczności natychmiastowego informowania o każdej zaobserwowanej zmianie w obrębie piersi (takiej jak guzki, ból, ginekomastia lub wyciek z brodawki sutkowej). Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Finaride - ciąża

Leku nie należy stosować u kobiet. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać rozkruszonych lub przełamanych tabletek preparatu, ze względu na możliwość wchłaniania leku przez skórę - ryzyko zaburzeń rozwojowych u płodów męskich. Należy unikać kontaktu z nasieniem ze względu na obecność w nim preparatu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Finaride - efekty uboczne

Często: impotencja, zmniejszenie popędu płciowego, zmniejszenie objętości ejakulatu. Niezbyt często: bolesność lub powiększenie piersi, zaburzenia wytrysku, wysypka skórna. Bardzo rzadko: wydzielina z sutków, guzki piersi. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości tj. obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła, warg), depresja, osłabienie popędu płciowego utrzymujące się po przerwaniu leczenia, kołatanie serca, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, świąd, pokrzywka, ból jąder, zaburzenia wzwodu utrzymujące się po przerwaniu leczenia, zaburzenia wytrysku utrzymujące się po przerwaniu leczenia, niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia. W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano przypadki raka piersi - nie można wykluczyć związku z leczeniem finasterydem.

Finaride - interakcje

Finasteryd wydaje się nie wpływać znacząco na układ enzymów cytochromu P-450. Nie stwierdzono interakcji między finasterydem a propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem.

Finaride - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 5 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. Preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki leku u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów powyżej 70 rż. Brak badań u pacjentów poddawanych hemodializie. Sposób podania. Tabletkę należy połknąć w całości, bez dzielenia i rozgryzania.

Finaride - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć niedrożność dróg moczowych spowodowaną trójpłatowym rozrostem gruczołu krokowego. Przed i okresowo w czasie leczenia należy przeprowadzać badania mające na celu wykluczenie raka gruczołu krokowego. U pacjentów leczonych finasterydem stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi jest o ok. 50% mniejsze niż przed leczeniem, co należy wziąć pod uwagę w diagnostyce raka gruczołu. Zwiększenie stężenia PSA u pacjenta leczonego finasterydem powinno być dokładnie przeanalizowane.


Podobne leki
Proscar
Penester
Avodart
Zasterid

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!