Finasteryd Mepha

Reklama

Działanie

Swoisty, kompetycyjny inhibitor wewnątrzkomórkowego enzymu, 5-α-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a więc także rozrośniętej tkanki gruczołu krokowego, są zależne od konwersji testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego. Zmniejszenie stężenia DHT w surowicy prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 mies. zmniejszenie objętości gruczołu krokowego wynosi ok. 20%; po tym czasie spadek wielkości gruczoły krokowego trwa, osiągając ok. 27% po 3 latach. Znaczne zmniejszenie objętości tkanki gruczołu krokowego zachodzi w strefie okołocewkowej, co powoduje ułatwienie odpływu moczu. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, całkowite wchłanianie leku zachodzi po 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 93%. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h (4-12 h), u mężczyzn >70 lat wydłuża się do 8 h (6-15 h). 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, 57% - z kałem.

Wskazania

Leczenie i kontrola łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu zmniejszenia wielkości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów towarzyszących chorobie, a także w celu zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia operacyjnego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomia. Preparat zależy podawać wyłącznie pacjentom z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego ok. 40 ml).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub inne składniki preparatu. Leku nie stosować u kobiet i dzieci.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym przepływem moczu należy uważnie obserwować pod kątem uropatii zaporowej. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować u kobiet. Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę. Jeśli partnerka pacjenta leczonego finasterydem jest lub może być w ciąży, pacjent jest zobowiązany do minimalizacji kontaktu partnerki z jego nasieniem. Kobiety w ciąży i kobiety, które mogą zajść w ciążę nie powinny dotykać rozgniecionych, ani przełamanych tabletek finasterydu, ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania leku i związanego z tym zagrożenia dla płodów płci męskiej.

Działania niepożądane

Bardzo często: impotencja. Często: zmniejszenie popędu płciowego, zmniejszenie objętości ejakulatu, tkliwość piersi, powiększenie piersi, zaburzenia ejakulacji , wysypka skórna. Niezbyt często: ból jąder. Rzadko: świąd, pokrzywka, zaburzenia układu nerwowego, senność, reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy i warg). Bardzo rzadko: wydzielina z piersi, guzki w piersiach.

Interakcje

Finasteryd nie wpływa w istotnym stopniu na układ enzymów P450. Nie stwierdzono interakcji między finasterydem a propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i antypiryną. Nie obserwowano interakcji podczas jednoczesnego podawania finasterydu i inhibitorów ACE, leków α-adrenolitycznych, leków β-adrenolitycznych, antagonistów kanału wapniowego, azotanów, leków moczopędnych, antagonistów receptora H2, inhibitorów reduktazy HMG-CoA, NLPZ, aspiryny, paracetamolu, chinolonów i benzodiazepin.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 1 tabl. (5 mg) na dobę niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości. Preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z różnego stopnia niewydolnością nerek (nawet przy klirensie kreatyniny 9 ml/min) oraz u pacjentów powyżej 70 rż. Nie badano leku u pacjentów hemodializowanych.

Reklama

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zwężenie spowodowane trójpłatowym rozrostem gruczołu krokowego. U pacjentów leczonych finasterydem należy rozważyć konsultację urologiczną. Podczas leczenia należy regularnie wykonywać badania mające na celu wykluczenie raka gruczołu krokowego. U pacjentów leczonych finasterydem stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi jest o ok. 50% mniejsze niż przed leczeniem, co należy wziąć pod uwagę w diagnostyce raka gruczołu. Każde zwiększenie stężenia PSA u pacjenta leczonego finasterydem powinno być dokładnie przeanalizowane. Jeżeli do wykrywania raka gruczołu krokowego wykorzystywany jest odsetek wolnego PSA, żadna korekta nie jest potrzebna.

Pharmindex