Znajdź lek

Floxal

Spis treści

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów. Spektrum działania to: beztlenowce bezwzględne i beztlenowce względne, bakterie tlenowe i inne drobnoustroje, jak np. chlamydie. Zazwyczaj wrażliwe bakterie (oporność ≤10%) to: bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus - MSSA, Streptococcus pneumoniae, inne streptokoki, Corynebacteriae, Bacillus), bakterie Gram-ujemne (Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, A. Iwoffii, Moraxella catarrhalis). Szczepy, których nabyta odporność może być problemem w trakcie stosowania (oporność >10%): bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus - MRSA, stafylokoki koagulozo-ujemne, Enterococcus); bakterie Gram-ujemne (Pseudomonas aeruginosa - zakażenia szpitalne), Stenotrophomonas maltophila). Ofloksacyna jest częściowo nieskuteczna w leczeniu zakażeń Proteus rettgeri, Providencia i Pseudomonas cepacia. Większość beztlenowców, Clostridium (np. difficile), Bacteroides i Peptoccocus wykazuje oporność. Oporność Pseudomonas aeruginosa wynosi 15-20%, a Staphyloccocus aureus 5-10%. Po podaniu miejscowym ofloksacyna jest oznaczana w rogówce, spojówkach, mięśniach ocznych, twardówce, tęczówce, ciele rzęskowym i w przedniej komorze oka. Wielokrotne podanie prowadzi do uzyskania stężenia terapeutycznego w ciele szklistym.

Wskazania

Krople. Zakażenia przedniego odcinka oka wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na ofloksacynę, takie jak bakteryjne zapalenie spojówek, rogówki, brzegów powiek, worka łzowego, jęczmień, wrzód rogówki. Maść. Zakażenia przedniego odcinka oka wywołane drobnoustrojami wrażliwymi na ofloksacynę, takie jak przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, wrzód rogówki, zakażenie chlamydiami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ofloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na inne chinolony.